•  
  •  
 

Tourism / Turyzm

References

ALEJZIAK W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.

GETZ D., 2008, Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management, 29, pp. 403-428.

GRABOWSKI H., 1984, Teoria wychowania fizycznego, AWF, Kraków.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review, 1, pp. 45-76.

GLYPTIS S.A., 1991, Sport and tourism, [in:] In Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, C. Cooper (ed.), Belhaven, London, pp. 165-183.

HALL C.M., 1992, Adventure, sport and health tourism, [in:] Special Interest Tourism B. Weile, C.M. Hall (eds.), Belhaven Press, London, pp. 141-158.

HINCH T.D., HIGHAM J.E.S., 2001, Sport Tourism: a Framework for Research, International Journal of Tourism Research, 3, pp. 45-58.

KAGANEK K., 2015, Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 26-38.

ŁOBOŻEWICZ T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, 81: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, pp. 13-20.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 11-25.

STANDEVEN J., DE KNOP P., 1999, Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign, Illinois.

WEED M.E., BULL C.J., 1997, Influences on sport-tourism relations in Britain: the effects of government policy, Tourism Recreation Research, 22(2), pp. 5-12.

WINIARSKI R., 1989, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), 100, AWF Kraków.

First Page

85

Last Page

88

Language

eng

Share

COinS