https://doi.org/10.1515/tour-2016-0001">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

This article is a terminological discussion concerning sports tourism and those experts who stress its complexity, multifacetedness and heterogeneity. They distinguish between passive and active participation in sports disciplines and at the same time stress the huge role this form of tourism plays in stimulating regional development, mostly due to organizing mass events. This paper is based on the statements of eight experts from different research centres dealing with tourism (mainly sports tourism) accompanied by the authors’ attempt to ‘standardise’ them by referring to the subject literature.

Keywords

sport, sports tourism, specialised tourism, active tourism, cultural tourism

References

BACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the Concepts of recreation and tourism, Turyzm, 15, 1/2, pp. 79-93.

BATTISTI G., FAVRETTO A., 1997, Sporting and Outdoor Activities in The Development of Tourism in Slovenia: The Case of the Triglav National Park, Tourism Recreation Research, 22, 2, pp. 29-35.

BAUMAN Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

BOŃCZAK B., 2013a, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (ed.), IGiGP UJ, Kraków, pp. 121-134.

BOŃCZAK B., 2013b, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [in:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, pp. 49-62.

CHOJNICKI Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne, [in:] Teoria i praktyka w turystyce, W. Maik, K. Marciniak, P. Palich (eds.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy: Turystyka i Rekreacja, 3, pp. 11-24.

DEWAILLY J. M., 2002, Tourism – a fuzzy concept?, Turyzm, 12, 2, pp. 23-32.

GAMMON S., ROBINSON T., 1997, Sport and tourism: A conceptual framework, Journal of Sport Tourism, 4, 3, Oxford, pp. 21-26.

GIBSON H., 1998, Active Sport Tourism: Who Participates?, Leisure Studies, 17, pp. 155-170.

GIDDENS A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

GOZALOWA M., SHCHIKANOV A., VERNIGOR A., BAGDASARIAN V., 2014, Sport Tourism, Polish Journal of Sport Tourism, 21, pp. 92-96.

HUNZIKER W., KRAPF K., 1942, Algemeine Fremdenverkehrslehre, Brema University, Zurique.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.

KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, Folia Turistica, 28, pp. 67-90.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

NOVY J., 2011, Marketing Marginalized Neighborhoods. Tourism and Leisure in the 21st Century Inner City, Columbia University, New York.

PRZECŁAWSKI K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

PRZECŁAWSKI K., 2002, Nauki „teoretyczne” a „stosowane” w badaniach nad turystyką, [in:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju, 2, R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski (eds.), Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 11-16.

PRZECŁAWSKI K., 1996, Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.

STEVENS T., VAN DEN BROKE M., 1997, Sport and Tourism – Natural Partners in Strategies for Tourism Development, Tourism Recreation Research, 22, 2, pp. 1-3.

TOMIK R., 2013, Active Sport Tourism – A Survey of Students of Tourism and Recreation, Journal of Tourism, Recreation & Sport Management, 1, pp. 13-20.

TRIBE J. (ed.), 2009, Philosophical Issues in Tourism, Aspects of Tourism, 37, Channel View Publications, Bristol.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

WEED M., BULL Ch., 1997, Influences on Sport-Tourism Relations in Britain: The Effects of Government Policy, Tourism Recreation Research, 22, 2, pp. 5-12.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sport; 25.01.2015.

First Page

13

Last Page

18

Language

eng

Share

COinS