•  
  •  
 

Tourism / Turyzm

References

BOŃCZAK B., 2013a, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (ed.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 121-134.

BOŃCZAK B., 2013b, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [in:] Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 49-62.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review, 1, pp. 45-76.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej, [in:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, B. Włodarczyk, M. Makowska-Iskierka (eds.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 117-129.

ROGALEWSKI O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857.

First Page

89

Last Page

90

Language

eng

Share

COinS