•  
  •  
 

References

ANTHONY D., 1966, Sport and tourism, Central Council for Physical Recreation, London.

BERBEKA J., 2010, Turystyka sportowa jako czynnik rozwoju regionu, Handel Wewnętrzny, special no.

BOŃCZAK B., 2013a, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (ed.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 121-134.

BOŃCZAK B., 2013b, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [in:] Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 49-62.

BRENT W.R., DARYL A. (eds.), 2004, Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues, Channel View Publications, Clevedon.

DZIĘGIEL A., LUBOWIECKI–VIKUK A., 2013, Turystyka sportowa szansą rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej, Studia Periegetica, 2(10).

FUNK D.C., BRUUN T.J., 2007, The role of socio–psychological and culture–education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective, Tourism Management, 28.

GAWORECKI W.W., 2008, Turystyka sportowa, [in:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (eds.), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.

GIBSON H., 2003, Sport tourism: An Introduction (to the special issue), Journal of Sport Management, 17.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review, 1, pp. 45–76.

HADZIK A., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.

ISKRA J., WALASZCZYK A., 2015, Lekkoatletyczna turystyka nostalgiczna na Śląsku – śladami imprez, rekordów i zawodników, [in:] Turystyka aktywna w województwie śląskim. Wybrane zagadnienia, 2, AWF Katowice.

KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, Folia Turistica, 28 (1).

MALCHROWICZ E., 2012, Wpływ wielkich, międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, 7.

MERSKI J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.

OLSZEWSKI J., 2010, Imprezy sportowe i sport, elementami uzupełniającymi ofertę turystyczna Polski, [in:] Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji, R. Muszkieta, W. Żukow, M. Napierała, E. Saks (eds.), Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.

TALEGHANI G., GHAFARY A., 2014, Providing a management model for the development of sports tourism, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120.

WEED M., 2009, Progress in sports tourism research? A meta–review and exploration of futures, Tourism Management, 30.

WOJDAKOWSKI P., FORMELLA M., 2009, Turystyka sportowa – symulatory uczestnictwa kibiców w wyjazdowych meczach piłki nożnej, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 12.

WYRZYKOWSKI J., MARAK J. (red.), 2010, Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.

First Page

90

Last Page

92

Language

eng

Share

COinS