https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.10">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

References

ALEJZIAK W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.

GETZ D., 2008, Event tourism: Definition, evolution, and research, „Tourism Management”, 29, s. 403–428.

GRABOWSKI H., 1984, Teoria wychowania fizycznego, AWF, Kraków.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.

GLYPTIS S.A., 1991, Sport and tourism, [w:] In Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, C. Cooper (ed.), Belhaven, London, s. 165–183.

HALL C.M., 1992, Adventure, sport and health tourism, [w:] Special Interest Tourism, B. Weile, C.M. Hall (eds.), Belhaven Press, London, s. 141–158.

HINCH T.D., HIGHAM J.E.S., 2001, Sport Tourism: a Framework for Research, „International Journal of Tourism Research”, 3, s. 45–58.

KAGANEK K., 2015, Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 26–38.

ŁOBOŻEWICZ T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, „Zeszyty Naukowe AWF Kraków”, 81: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, s. 13–20.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 11–25.

STANDEVEN J., DE KNOP P., 1999, Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign, Illinois.

WEED M.E., BULL C.J., 1997, Influences on sport-tourism relations in Britain: the effects of government policy, „Tourism Recreation Research”, 22(2), s. 5–12.

WINIARSKI R., 1989, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), wyd. skryptowe, 100, AWF Kraków.

First Page

91

Last Page

94

Language

pol

Share

COinS