•  
  •  
 

Tourism / Turyzm

References

GAMMON S., ROBINSON T., 1997, Sport and Tourism: A conceptual Framework, Journal of Sport Tourism, 4, (3), pp. 21-26

HADZIK A., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.

KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, Folia Turistica, 28.

ROSS D., 2001, Developing Sports Tourism. An eGuide for Destination Marketers and sports Events Planners, National Laboratory for Tourism and eCommerce, University of Ilinois at Urbana Champaign, http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-Tourism%20Development%20Guide.pdf.

STANDEVEN J., DEKNOP P., 1999, Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign, Illinois.

First Page

93

Last Page

94

Language

eng

Share

COinS