https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.12">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

References

BOŃCZAK B., 2013a, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121–134.

BOŃCZAK B., 2013b, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–62.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej, [w:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, B. Włodarczyk, M. Makowska-Iskierka (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117–129.

ROGALEWSKI O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857.

First Page

95

Last Page

97

Language

pol

Share

COinS