•  
  •  
 

Tourism / Turyzm

References

International Recommendations for Tourism Statistics 2008, UNWTO, Madrid.

KUREK W., MIKA M., 2007, Problem definicji turystyki, [in:] Turystyka, W. Kurek (ed.), Wyd. PWN, Warszawa, pp. 11-16.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review, 1, pp. 45-76.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 11-25.

ROSS D., 2001, Developing Sports Tourism. An eGuide for Destination Marketers and sports Events Planners, National Laboratory for Tourism and eCommerce. University of Ilinois at Urbana Champaign, http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-Tourism%20Development%20Guide.pdf; 8.04.2016.

STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2015, Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 39-51.

Tourism towards 2030. Global Overview, UNWTO, 2011, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414024; 8.04.2016.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z 2015 r. poz. 1321.

First Page

96

Last Page

97

Language

eng

Share

COinS