https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.02">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Artykuł jest dyskusją terminologiczną nad zagadnieniem, jakim jest turystyka sportowa. Biorący udział w przeprowadzonym sondażu eksperci podkreślają jej złożony charakter, wielopłaszczyznowość i heterogeniczność. Wyróżniają zarówno bierne, jak i aktywne uczestnictwo w dyscyplinach sportowych. Tym samym podkreślana jest ogromna rola tej formy turystyki w aktywizacji regionów, głównie wynikająca z organizacji masowych imprez sportowych. Materiał opracowano na podstawie uzyskanych w badaniu ośmiu wypowiedzi ekspertów z różnych ośrodków badawczych zajmujących się turystyką (w tym przede wszystkim turystyką sportową). Uzupełnienie stanowi podjęta przez autorkę artykułu próba ujednolicenia zjawiska poprzez odniesienia do literatury przedmiotu.

Keywords

sport, turystyka sportowa, turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, turystyka kulturowa

References

BOŃCZAK B., 2013, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe–stare for-my turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49–62.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.

GIBSON H., 2003, Sport Tourism: An Introduction to the Special Issue „Journal of Sport Management”, „Journal of Sport Management”, 17 (3), s. 205–213.

HALL C.M., 1992, Adventure, sport and health tourism, [w:] Special Interest Tourism, B. Weile, C.M. Hall (eds.), Belhaven Press, London, s. 141–158.

KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, s. 256–279.

ŁOBOŻEWICZ T., 1983, Turystyka kwalifikowana, PTTK „Kraj”, Warszawa.

MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2015, Fenomen turystyki sportowej na tle tendencji charakterystycznych dla epoki postmodernizmu, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 55–66.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015a, Aktywne formy turystyki – motywacje i poziom kwalifikacji uczestników. Podejście koncepcyjne i empiryczne, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 28–40.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015b, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 11–20.

PRINKE R., 2015, Gra życia i śmierci – piłkarze i turyści w prekolumbijskiej Ameryce, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 77–91.

SAHAJ T., 2015, Andrzej Bobkowski – turysta kulturowy czy sportowy? Studium przypadku, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 92-105.

ŚNIADEK J., 2013, Wpływ megaeventów sportowych na społeczność i gospodarkę kraju goszczącego, [w:] Gospodarka turystyczna XXI w., Zeszyty Naukowe, 26, WSHiU w Poznaniu, Poznań.

STANDEVEN J., DE KNOP P., 1999, Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign, Illinois.

SZCZECHOWICZ B., 2015, Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 41–53.

WEED M., 2008, Sports tourism experience, „Journal of Sport and Tourism”, 13, 1.

WYSZOWSKA I., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2015, Muzea sportu i turystyki jako atrakcyjny cel podróży turystów sportowych, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 106–118.

First Page

13

Last Page

19

Language

pol

Share

COinS