https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.17">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

References

International Recommendations for Tourism Statistics 2008, UNWTO, Madrid.

KUREK W., MIKA M., 2007, Problem definicji turystyki, [w:] Turystyka, W. Kurek (red.), Wyd. PWN, Warszawa, s. 11–16.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 11–25.

ROSS D., 2001, Developing Sports Tourism. An eGuide for Destination Marketers and sports Events Planners, National Laboratory for Tourism and eCommerce. University of Ilinois at Urbana Champaign, http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-Tourism%20Development%20Guide.pdf; 8.04.2016.

STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2015, Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 39–51.

Tourism towards 2030. Global Overview, UNWTO, 2011, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414024; 8.04.2016.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z 2015 r. poz. 1321.

First Page

103

Last Page

105

Language

pol

Share

COinS