https://doi.org/10.1515/tour-2016-0002">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The specific objective of the paper is to discuss the mutual relations between tourism and sport and, in a wider context, to draw the reader’s attention to the potentially excessive range of research goals in tourism as a discipline. Within the scope of discussion, the author looks at tourism as a social activity and a conceptual and research subject. Research questions, the signposts of intellectual debate, come down to whether tourism shares any common areas with sport (in its widest sense). If so, is such activity still tourism activity? Or perhaps these types of ‘sport-tourist’ activities should be excluded from discussion on tourism as an academic discipline because of their non-tourist character? The author assumes that there is an exploratory and cognitive zone between these two areas of social activity, going beyond both tourism and sport. Tourist activity and sport activity in fact differ from each other.

Keywords

tourism, sport, sports tourism, exploratory activity, active tourism

References

BACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the Concepts of recreation and tourism, Turyzm, 15, 1/2, pp. 79-93.

BATTISTI G., FAVRETTO A., 1997, Sporting and Outdoor Activities in The Development of Tourism in Slovenia: The Case of the Triglav National Park, Tourism Recreation Research, 22, 2, pp. 29-35.

BAUMAN Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

BOŃCZAK B., 2013a, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (ed.), IGiGP UJ, Kraków, pp. 121-134.

BOŃCZAK B., 2013b, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [in:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, pp. 49-62.

CHOJNICKI Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne, [in:] Teoria i praktyka w turystyce, W. Maik, K. Marciniak, P. Palich (eds.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy: Turystyka i Rekreacja, 3, pp. 11-24.

DEWAILLY J. M., 2002, Tourism – a fuzzy concept?, Turyzm, 12, 2, pp. 23-32.

GAMMON S., ROBINSON T., 1997, Sport and tourism: A conceptual framework, Journal of Sport Tourism, 4, 3, Oxford, pp. 21-26.

GIBSON H., 1998, Active Sport Tourism: Who Participates?, Leisure Studies, 17, pp. 155-170.

GIDDENS A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

GOZALOWA M., SHCHIKANOV A., VERNIGOR A., BAGDASARIAN V., 2014, Sport Tourism, Polish Journal of Sport Tourism, 21, pp. 92-96.

HUNZIKER W., KRAPF K., 1942, Algemeine Fremdenverkehrslehre, Brema University, Zurique.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.

KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, Folia Turistica, 28, pp. 67-90.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

NOVY J., 2011, Marketing Marginalized Neighborhoods. Tourism and Leisure in the 21st Century Inner City, Columbia University, New York.

PRZECŁAWSKI K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

PRZECŁAWSKI K., 2002, Nauki „teoretyczne” a „stosowane” w badaniach nad turystyką, [in:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju, 2, R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski (eds.), Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 11-16.

PRZECŁAWSKI K., 1996, Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.

STEVENS T., VAN DEN BROKE M., 1997, Sport and Tourism – Natural Partners in Strategies for Tourism Development, Tourism Recreation Research, 22, 2, pp. 1-3.

TOMIK R., 2013, Active Sport Tourism – A Survey of Students of Tourism and Recreation, Journal of Tourism, Recreation & Sport Management, 1, pp. 13-20.

TRIBE J. (ed.), 2009, Philosophical Issues in Tourism, Aspects of Tourism, 37, Channel View Publications, Bristol.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

WEED M., BULL Ch., 1997, Influences on Sport-Tourism Relations in Britain: The Effects of Government Policy, Tourism Recreation Research, 22, 2, pp. 5-12.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sport; 25.01.2015.

First Page

19

Last Page

25

Language

eng

Share

COinS