•  
  •  
 

Abstract

The text is a dispute with the author of the article, who attempted to define the concept of “sports tourism”. The article is published in this issue, on pages 19-25.

Keywords

sports tourism, sport, tourism, terminology

References

GAWORECKI W.W., 2010, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 421 pp.

KOTUS J., 2016, Relations between tourism and sport in the context of tourism as an academic discipline, Turyzm/Tourism, 26, 1, pp. 19-25.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 541 pp.

LISZEWSKI S., 2005, Współczesne trendy rozwoju turystyki światowej, Rocznik Naukowy, 3, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, pp. 7-18.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.

MIKA M., 2007, Charakterystyka wybranych form turystyki, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 198-312.

SŁONIEWSKI M., 2005, Turystyka sportowa podczas wielkich imprez sportowych na przykładzie Igrzysk XXVIII Olimpiady w Atenach, Rocznik Naukowy, 3, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, pp. 27-30.

First Page

27

Last Page

29

Language

eng

Share

COinS