https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.04">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Tekst jest dyskusją z J. Kotusem – autorem artykułu, który podjął się próby zdefiniowania pojęcia „turystyka sportowa”. Artykuł został opublikowany w niniejszym zeszycie na stronach 21–28.

Keywords

sport, turystyka sportowa, turystyka, terminologia

References

GAWORECKI W.W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa, 421 ss.

KOTUS J., 2016, Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce, „Turyzm”, 26, 1, s. 22–28.

KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 541 ss.

LISZEWSKI S., 2005, Współczesne trendy rozwoju turystyki światowej, „Rocznik Naukowy”, 3, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, s. 7–18.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.

MIKA M., 2007, Charakterystyka wybranych form turystyki, [w:] Turystyka, W. Kurek (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 198–312.

SŁONIEWSKI M., 2005, Turystyka sportowa podczas wielkich imprez sportowych na przykładzie Igrzysk XXVIII Olimpiady w Atenach, „Rocznik Naukowy”, 3, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, s. 27–30.

First Page

29

Last Page

32

Language

pol

Share

COinS