https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.05">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Globalizacja odciska swoje piętno również na rynku czasu wolnego, sprzyjając upowszechnianiu się na całym świecie zupełnie nowych form rekreacji. Doskonałym przykładem takiej błyskawicznej dyfuzji innowacji w globalnej skali jest powstanie i rozwój escape rooms. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia niebywałej popularności pokoi zagadek w Polsce, głównie przez pryzmat analizy ich oferty. W pracy opisano genezę i rozwój tej formy rekreacji, omówiono lokalizację blisko 600 lokali działających w 2016 r., a także dokonano szczegółowej charakterystyki escape rooms w 10 polskich metropoliach. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że fenomen pokoi zagadek wyrasta m.in. z fundamentalnych założeń tzw. gospodarki doświadczeń.

Keywords

czas wolny, formy rekreacji, escape rooms, pokoje zagadek, gospodarka doświadczeń

References

FRENCH S., SHAW J.M., 2015, The unbelievably lucrative business of escape rooms, Market Watch, http://www.marketwatch.com/story/the-weird-new-world-of-escape-room-businesses-2015-07-20; 21.07.2015.

KOWALIK A., 2015, Ucieczka do pieniędzy – escape-roomy podbijają Polskę, „Pierwszy Milion”, 4, http://pierwszymilion.forbes.pl/escape-roomy-podbijaja-polske,artykuly,191344,1,4.html.

LASALLE D., BRITTON T.A., 2003, Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica”, 34, s. 11–30.

NICHOLSON S., 2015, Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities, White Paper available at http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf.

NIEZGODA A., 2014, Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101–112.

PINE B.J., GILMORE J.H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard.

Real-life escape games offer respite from daily stresses, South China Morning Post, http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1148918/real-life-escape-games-offer-respite-dailystresses; 13.02.2013.

SAKOSIK K., 2015, Top 6 łódzkich escape roomów. Sprawdź, co to takiego, „Gazeta Łódzka”, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19287493,top-6-lodzkich-escape-roomow-sprawdz-coto-takiego.html#ixzz45EbBAB6n; 03.12.2015.

SKOWRONEK I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy, Wyd. Poltext, Warszawa, ss. 286.

WEIERMAIR K., MATHIES CH. (eds.), 2004, The Tourism and Leisure Industry: Shaping the Future, Haworth Press, London, ss. 357.

http://escaperooms.pl; 13.05.2016.

http://exitroom.pl; 13.05.2016.

http://room-busters.blogspot.com; 13.05.2016.

http://sirlock.pl; 13.05.2016.

http://tkalniazagadek.pl; 13.05.2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_room; 13.05.2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Race_to_Escape; 13.05.2016.

https://lockme.pl; 13.05.2016.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_fabularna.

www.letmeout.pl; 13.05.2016.

First Page

33

Last Page

49

Language

pol

Share

COinS