https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.06">
  •  
  •  
 

Abstract

Na podstawie anonimowej ankiety internetowej przeprowadzonej z 1 tys. respondentów przedstawiono ich charakterystykę demograficzną, społeczno-ekonomiczną i przestrzenną, ich stosunek do konopi indyjskich oraz podejmowane przez nich podróże turystyczne (skala, kierunki, miejsca), w trakcie których konsumowano konopie indyjskie. Tego typu wyjazdami turystycznymi zainteresowane było dość liczne grono młodych osób mieszkających głównie w dużych miastach Polski, które na ogół już miały i nadal mają częstą styczność z tym narkotykiem. Ich podróże turystyczne motywowane używaniem konopi kierowały się najczęściej do pobliskich Czech i Holandii oraz rzadziej do Hiszpanii.

Keywords

podróże zagraniczne, konsumpcja konopi indyjskich, narkotyki, obywatele Polski

References

BELHASSEN Y., SANTOS C.A., URIELY N., 2007, Cannabis usage in tourism: A sociological perspective, „Leisure Studies”, 26(3), s. 303–319.

BELLIS M.A., HALE G., BENNETT A. et al., 2000, Ibiza uncovered: changes in substance use and sexual behaviour amongst young people visiting an international nightlife resort, „International Journal of Drug Policy”, 11(3), s. 235–244.

CHERPITEL CH.J., YE Y., ZEMORE S.E., BOND J., BORGES G., 2015, The effect of cross-border mobility on alcohol and drug use among Mexican-American residents living at the U.S.–Mexico border, „Addictive Bahaviors”, 50, s. 28–33.

COHEN E., 1973, Nomads from Affluence: Notes on the Phenomenon of Drifter Tourism, „The International Journal of Comparative Sociology”, 14 (l–2), s. 89–103.

COHEN E., 2003, Backpacking: Diversity and Change, „Journal of Tourism and Cultural Change”, 1(2), s. 95–110.

DOBKIN DE RIOS M., 1994, Drug Tourism in the Amazon, „Anthropology of Consciousness”, 5(1), s. 16–19.

DOMOSŁAWSKI A., 2011, Polityka narkotykowa w Portugalii: korzyści wynikające z dekryminalizacji używania narkotyków, Open Society Foundations, Warszawa.

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), 2015. Europejski raport narkotykowy. Tendencje i osiągnięcia. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2015.

ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Report, 2015. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.

GROBE A., LŰER J., 2011, Drug tourism, [w:] In the Long Tail of Tourism: Holiday Niches and their Impact on Mainstream Tourism, A. Papathanassis (ed.), Gabler, Wiesbaden, s. 137–147.

HOFFMANN B., 2014, Drug consumption tourism as a social phenomenon, „Trakia Journal Sciences”, 4, s. 455–460.

JOSIAM B., HOBSON P., DIETRICH U., SMEATON G., 1998, An analysis of the sexual, alcohol and drug related bahavioral patterns of students on spring break, „Tourism Management”, 19, s. 501–513.

KAVENSKÁ V., SIMONOVÁ H., 2015, Ayahuasca tourism: participants in shamanic rituals and their personality styles, motivation, benefits and risks, „Journal Psychoactive Drugs”, 47(5), s. 351–359.

KORF D.J., 2002, Dutch coffe shops and trends in cannabis use, „Addictive Behaviors”, 27(6), s. 851–866.

LIEBREGTS N., VAN DER POL P., VAN LAAR M., DE GRAAF R., VAN DEN BRINK W, KORF D.J., 2015, The role of leisure and delinquency in frequent cannabis use and dependence trajectories among young adults, „International Journal of Drug Policy”, 26, s. 143–152.

MAĆKOWIAK A.. 2014, Turystyka narkotykowa, [w:] Narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne: studia socjologiczne i kulturoznawcze, E. Adamczyk (red.), Katowice, s. 147–159.

MEASHAM F.C., ALDRIDGE J., PARKER H., 2001, Dancing on drugs: Risk, health and hedonism in the British club scene, Free Association Books, London.

MONSHOUWER K., VAN LAAR M., VOLLEBER W.A., 2011, Buying cannabis in „coffe shops”, „Drug Alcohol Review”, 30, s. 148–156.

MOTYKA M., 2016, Turystyka narkotykowa, „Hygeia Public Health”, 51(1), s. 31–38.

MOTYKA M., MARCINKOWSKI J.T., 2014, Dlaczego będą zażywać?, część III: Uwarunkowania sprzyjające dynamice zjawiska narkomanii, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 95(2), s. 243–249.

MRÓZ M., 2012, Marihuana: między dekryminalizacją a legalizacją. Przegląd wybranych rozwiązań – Czechy, Holandia, Hiszpania, Urugwaj i Kalifornia, Analizy BAS (Biuro Analiz Sejmowych), Warszawa.

PATYRA A., DŁUŻEWSKA A., 2015, Backpacking – historia, ramy, rozwój, „Turystyka Kulturowa”, 11, s. 40–54.

PAWLICKI P.A., 2016, Konopie indyjskie jako motyw wyjazdów turystycznych, mps pracy magisterskiej, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

PRAYAG G., MURA P., HALL M., FONTAINE J., 2015, Drug or spirituality seekers? Consuming ayahuasca, „Annals of Tourism Research”, 52, s. 175–177.

STASIAK A., 2015, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, G. Godlewski, M. Zalech (red.), Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53–69.

Travel and drug use in Europe: a short review, 2012. EMCDDA, Lisbon.

TUPPER K.W., 2008, The globalization of ayahuasca: Harm reduction or benefit maximization?, „International Journal Drug Policy”, 19(4), s. 297–303.

URIELY N., BELHASSEN Y., 2005, Drugs and risk-taking in tourism, „Annals of Tourism Research”, 33(2), s. 339–359.

URIELY N., BELHASSEN Y., 2006, Drugs and tourists’ experiences, „Journal of Travel Research”, 43, s. 238–246.

VALDEZ A., SIFANECK S., 1997, Drug tourist and drug policy on the US – Mexican border: An ethnographic investigation of the acquisition of prescription drugs, „Journal Drug Issues”, 27(4), s. 879–898.

VAN DEN BRINK W., 1996, Heroin in Amsterdam, „Jellinek Quarterly”, 3(4), s. 6–7.

VAN HAVERE T., VANDERPLASSCHEN W., BROEKAERT E., DE BOURDEAUDHUI I., 2009, The influence of age and gender on party drug use among young adults attending dance events, clubs, and rock festivals in Belgium, „Substance Use and Misuse”, 44, s. 1899–1915.

VAN HAVERE T., VANDERPLASSCHEN W., LAMMERTYN J., BROEKAERT E., BELLIS M., 2011, Drug use and nightlife: more than just dance music, „Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy”, 6.

VILLAR J.A., 2008, Ibiza: beauty of the day, queen of the night: the influence of clubbing on the Ibizan population, Proceedings from Club Health Conference, Ibiza.

VINKELMAN M., 2005, Drug tourism or spiritual healing? Ayahuasca seekers in Amazonia, „Journal of Psychoactive Drugs”, 37(2), s. 209–218.

WDR (World Drug Report), 2016, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), United Nations Publication, Sales No. E.16.XI7.

WESTERHAUSEN K., 2002, Beyond the Beach: An Ethnography of Modern Travelers in Asia, White Lotus Press, Bangkok.

First Page

49

Last Page

57

Language

pol

Share

COinS