https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.01">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Artykuł jest wynikiem analizy studium przypadku opartego na dwóch najbardziej popularnych portalach internetowych, z których jeden bazuje na technologii Travel 2.0 oraz aplikacji typu UGC i jest to TripAdvisor, podczas gdy drugi został stworzony jako OTA, który również w toku rozwoju przyjął rozwiązanie typu UGC i jest to Booking.com. Analizie poddano treść obu portali dotyczącą obiektów noclegowych we Wrocławiu, a następnie skonfrontowano ją z oficjalnymi danymi statystycznymi, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce i zawartymi w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich udostępnionym na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem artykułu jest ocena wiarygodności i kompletności informacji zawartych na portalach turystycznych w Internecie, po pierwsze z punktu widzenia potencjalnego klienta, po drugie ze względu na ich wartość dla badań marketingowych. Portale oparte o technologię bezpośredniej wymiany informacji (Word-Of-Mouth) są przeznaczone dla klientów i dla dostawców. Badania skoncentrowano więc na analizie ich zawartości opartej na przyjętej metodzie. Artykuł identyfikuje braki w istniejącej wiedzy naukowej i rynkowej i wskazuje potencjalny kierunek dalszych badań.

Keywords

turystyczne media społecznościowe, Online Travel Agency, UGC, baza noclegowa, Wrocław

References

BUHALIS D., 2003, eTourism: Information Technology For Strategic Tourism Management, Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London.

CHUA A.Y.K, BANERJEE S., 2013, Reliability of Reviews on the Internet: The Case of TripAdvisor, „Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science”, I, WCECS 2013, San Francisco.

CONSTANTINIDES E., 2009, Social Media/Web 2.0 as Marketing Parameter: An Introduction, 8th International Congress Marketing Trends, Paris.

Distribution Channel Analysis: A Guide for Hotels. The American Hotel & Lodging Association and STR Special Report, 2012, Hospitality Sales & Marketing Association International Foundation.

GRETZEL U., YOO K., 2008, Use and Impact of Online Travel Reviews, [w:] ICT in Tourism 2008, P. O’Connor, W. Hopken, U. Gretzel (red.), Springer, Viena, s. 35-46.

HOEGG R., MARTIGNONI R., MECKEL M., STANOVSKA-SLABEVA K., 2006, Overview of Business Models for Web 2.0 Communities, [w:] Proceedings of GeNeMe, Dresden, s. 23–37.

INVERSINI A., MASIERO L., 2014, Selling Rooms Online: the Use of Social Media and Online Travel Agents, „Hospitality Management”, 26(2), s. 272–292.

KOCAK V.Y., 2015, How is Social Media Communication Competence and Importance Perceived and to what Extent Social Media Communication Competence is implemented by Business Hotel Managers within Tourism Industry in Norway and Turkey? M.Sc. International Hotel and Tourism Leadership MHRHOV – master’s thesis, University of Stavanger Norwegian School of Hotel Management, NHS, https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/301341/Kocak_Vedat.pdf?sequence=4; 8.10.2016.

LEE H.A., GUILLET B.D., LAW R., 2013, An Examination of the Relationship between Online Travel Agents and Hotels: a Case Study af Choicehotels International and Expedia.com, „Cornell Hospitality Q.”, 54 (1), s. 95–107.

MARCUSSEN C.H., 2008, Trends in European Internet Distribution of Travel and Tourism Services, Centre for Regional and Tourism Research, January 28, http://www.crt.dk/uk/staff/chm/trends.htm; 27.10.2016.

MUNAR M., JACOBSEN J.K.S., 2013, Trust and Involvement in Tourism Social Media and Web-Based Travel Information Sources, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, 13, 1, s. 1–19, http://dx.doi.org/10.1080/15022250.2013.764511; 19.11.2016.

PAWLICZ A., 2016, Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 34(2), s. 155–165.

PhoCusWright, 2011, http://www.phocuswright.com; 15.10.2016.

SCHEGG R., 2014, European Hotel Distribution Study: The Rise of Online Intermediaries Special Focus Switzerland Executive Summary. Institute of Tourism, HES-SO Valais. https://www.hotelleriesuisse.ch/files/pdf7/2014_European_Hotel_Distribution_Study _SUMMARY_Switzerland_Focus1.pdf; 30.11.2016.

STANGL B., INVERSINI A., SCHEGG R., 2016, Hotels’ Dependency on Online Intermediaries and their Chosen Distribution Channel Portfolios: Three Country Insights, „International Journal of Hospitality Management”, 52, s. 87–96.

The Hotel Distribution Report. Distribution And Technology, 2015, http://hotelanalyst.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/The-Hotel-Distribution-Report-2015-sample.pdf; 18.11.2016.

TravelCLICK, 2009, http://www.travelclick.net/informationcenter/bookings-by-channel.cfm_; 20.11.2016.

Turystyka w 2015 roku, 2016, GUS, Warszawa.

Ustawa o usługach turystycznych, 1997, Dz. U. nr 223, poz. 2268, art. 35-39.

WERTHNER H., RICCI F., 2004, E-Commerce and Tourism, „Communications of the ACM”, 47 (12), s. 101–105.

XIANG Z., GRETZEL U., 2010, Role of Social Media in Online Travel Information Search, „Tourism Management”, 31, 2, s. 179–188.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Hotels_and_similar_accommodation; 25.10.2016.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_ICT_use_in_tourism; 25.10.2016.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database; 20.02.2017.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/other-sources; 25.10.2016.

http://www.alexa.com/topsites/category/Recreation/Travel; 25.10.2016.

http://www.booking.com

http://www.booking.com/content/terms.sv.html?aid=347180&lang=en

http://www.ebizmba.com/articles/travel-websites; 25.10.2016.

https://turystyka.gov.pl

https://turystyka.gov.pl/cwoh/index

https://www.booking.com/content/about.engb.html?dcid=1&lang=en-gb&sid=0e8f3e5073ba509e48f18582dea21897; 25.10.2016.

https://www.tripadvisor.com

https://www.tripadvisor.com/PressCenter-c4-Fact_Sheet.html; 25.10.2016.

www.stat.gov.pl

First Page

7

Last Page

14

Language

pol

Share

COinS