https://doi.org/10.1515/tour-2016-0011">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

In the article photographs presenting the natural landscape of various areas of Poland: lowlands, highlands, lake districts, mountains, cliffs and dune coastlines, have been analyzed. Moreover, photographs presenting diverse natural landscapes in a single image were selected too. The purpose of this article is to answer to the following questions: Do tourists appreciate diverse natural landscapes more highly?; Is there any difference between men and women?; Do national tourists differ from foreign tourists? The study was conducted among a group of 174 students of Geography and Spatial Development as well as among foreign students who had come to Poland on the Erasmus program. The research took place between October 2015 and May 2016.

Keywords

natural landscape, landscape valuation, tourism attraction, evaluation of photographs

References

DRABAREK A., 2011, Atrakcyjność turystyczna a rozmieszczenie bazy noclegowej w Indonezji w początkach XXI wieku, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 6–57.

JAKIEL M., 2015, Ocena atrakcyjność wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich – możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym, ser. „Współczesne Problemy i Kierunki Badawcze w Geografii”, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 91–107.

JAKIEL M., BERNATEK A., 2015, Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez rożne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29, pp. 93–107.

KISTOWSKI M., 2007, Metoda delimitacji i oceny wartości wizualno-estetycznej jednostek krajobrazowych i jej zastosowanie dla obszaru województwa pomorskiego, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (eds.), Warszawa, pp. 677–695.

KONDRACKI J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa, pp. 7–154.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 88–97.

LESZCZYCKI S., 1988, Mikroregiony i krajobrazy antropogeniczne, [in:] Krajobrazy Polski lokalnej, M. Stalski, Z. Szlązak (eds.), ser. „Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny”, 13, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

LITWIN U., BACIOR S., PIECH I., 2009, Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu, „Геодезія, картографія і аерофотознімання”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków, pp. 14–25.

MIROWSKA N., KRYSIAK S., 2015, Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 14, pp. 25–35.

PIRASZEWSKA K., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej w Tajlandii, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 4–45.

ŚLESZYŃSKI P., 2000, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, Prace i Studia Geograficzne, 27, pp. 198–233.

TERTELIS P., 2012, Walory turystyczne a rozmieszczenie bazy noclegowej w Nepalu na początku XXI wieku, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 6–122.

www.jtbonline.org; 5.01.2015.

www.pot.gov.pl; 5.01.2015.

www.sjp.pwn.pl/sjp/krajobraz,2474847.html; 15.07.2016.

First Page

33

Last Page

37

Language

eng

Share

COinS