https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.10">
  •  
  •  
 

Abstract

The purpose of the research is to analyze the motivation and expectations of students from Ukraine with respect to higher education (HE) in the field of tourism. A survey questionnaire was created to be used by a target group in order to obtain their views. Research has shown that the main motive (60%) for studying in Poland was the desire to study and work at the same time. In reality HE students combined degree study and work in even more cases, and 58% of the work involved the tourism industry. Almost half of the students surveyed intend to remain in Poland following graduation. Those who expressed a desire to leave for other countries most often identified Spain and Germany. At the same time, most stated that they would like to work in professions associated with tourism including work in travel agencies and hotels.

Keywords

tourism, higher education, HE students, foreign, Ukraine

References

BARAN D., 2016, Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 97-116.

BERGIER J., BERGIER B., TSOS A., 2012, Aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy, Człowiek i Zdrowie, 2 (VI), pp. 124-137.

BIERÓWKA J., 2016, Opinie studentów ukraińskich na temat ich integracji akademickiej, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 199-213.

CBOS, 2016, Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań, nr 53, Warszawa.

CHMIELEWSKA I., DOBROCZEK G., PUZYNKIEWICZ J., 2016, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, Departament Statystyki NBP Warszawa, pp. 33.

DŁUGOSZ P., 2015., Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu, https://www.ur.edu.pl/file/79298/Ukraińscy+studenci+na+Podkarpaciu-część+I.pdf.

GAWRON M., 2016, Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 133-148.

GIERKO V., 2015, „Ukrainizacja” polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, XL, 2, pp. 103-119.

GUS, 2016, Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa, pp. 246.

GUS, 2017, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 dane wstępne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html

GÓRSKA A., 2015, Błędy studentów z Ukrainy – eliminacja i zapobieganie w grupach o zróżnicowanych możliwościach (na podstawie doświadczeń Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, pp. 357-370.

KORCZYŃSKA J., KAŹMIERKIEWICZ P., 2005, Regulacja migracji zarobkowej – wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń. Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy, Warszawa.

LEŚNIAK M., 2016, Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 175-198.

ŁYSIENIA M. (ed.), 2016, Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, pp. 164.

Podejrzani o pobicie studentów z Ukrainy, 2017, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138042,Podejrzani-o-pobicie-studentowz-Ukrainy-zatrzymani.html; 02.04.2017.

TRZCIŃSKI R., 2015, Zagraniczni studenci – czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy?, [in:] J. Konieczna-Sałamatin (ed.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Wyd. Idee i Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa, pp. 175-210.

WOJTULEWSKI R., 2016, Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 149-174.

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,17036981,Studenci_o_kolegach_z_Ukrainy__Zajmuja_miejsca_Polakom.html; 02.04.2017.

First Page

17

Last Page

21

Language

eng

Share

COinS