https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.02">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem badań była analiza motywów wyboru oraz identyfikacji oczekiwań studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach z zakresu turystyki. W postępowaniu badawczym wykorzystano kwestionariusz ankiety skierowany do wymienionej grupy osób. Wykazano, że głównym motywem wyboru studiów w Polsce była w 60% chęć jednoczesnego studiowania i podjęcia pracy. Niemal połowa respondentów po ukończeniu studiów zamierza zostać w Polsce. Młodzi ludzie, którzy wyrazili chęć wyjazdu do innych krajów najczęściej wskazywali Hiszpanię i Niemcy. Jednocześnie większość osób po skończeniu studiów chciałaby pracować w zawodach związanych z turystyką, najczęściej w biurach podróży i hotelach.

Keywords

turystyka, kształcenie, studenci zagraniczni, Ukraina

References

BARAN D., 2016, Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy, „Państwo i Społeczeństwo”, XVI, 1, s. 97–116.

BERGIER J., BERGIER B., TSOS A., 2012, Aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy, „Człowiek i Zdrowie”, 2 (VI), s. 124–137.

BIERÓWKA J., 2016, Opinie studentów ukraińskich n temat ich integracji akademickiej, „Państwo i Społeczeństwo”, XVI, 1, s. 199–213.

CBOS, 2016, Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań, nr 53, Warszawa.

CHMIELEWSKA I., DOBROCZEK G., PUZYNKIEWICZ J., 2016, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, Departament Statystyki NBP Warszawa, 33 ss.

DŁUGOSZ P., 2015., Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu, https://www.ur.edu.pl/file/79298/Ukraińscy+studenci+na+Podkarpaciu-część+I.pdf.

GAWRON M., 2016, Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Państwo i Społeczeństwo”, XVI, 1, s. 133–148.

GIERKO V., 2015, „Ukrainizacja” polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, XL, 2, s. 103–119.

GUS, 2016, Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa, 246 ss.

GUS, 2017, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 dane wstępne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html

GÓRSKA A., 2015, Błędy studentów z Ukrainy – eliminacja i zapobieganie w grupach o zróżnicowanych możliwościach (na podstawie doświadczeń Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 22, s. 357–370.

KORCZYŃSKA J., KAŹMIERKIEWICZ P., 2005, Regulacja migracji zarobkowej – wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń. Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy, Warszawa.

LEŚNIAK M., 2016, Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich, „Państwo i Społeczeństwo”, XVI, 1, s. 175–198.

ŁYSIENIA M. (red.), 2016, Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 164 ss.

Podejrzani o pobicie studentów z Ukrainy, 2017, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138042,Podejrzani-o-pobicie-studentowz-Ukrainy-zatrzymani.html; 02.04.2017.

TRZCIŃSKI R., 2015, Zagraniczni studenci – czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy?, [w:] J. Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014–2015, Wyd. Idee i Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa, s. 175–210.

WOJTULEWSKI R., 2016, Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich, „Państwo i Społeczeństwo”, XVI, 1, s. 149–174.

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,17036981,Studenci_o_kolegach_z_Ukrainy__Zajmuja_miejsca_Polakom.html; 02.04.2017.

First Page

19

Last Page

23

Language

pol

Share

COinS