https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.03">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem autora artykułu była analiza adresów internetowych gospodarstw agroturystycznych pod kątem ich rodzaju oraz potencjału – informacyjnego i marketingowego. Badania wykonano w zbiorze 1121 witryn internetowych. Analizie poddano nazwy domenowe (nazwy główne) oraz rozszerzenia domen pod kątem ich rodzaju, z jednoczesnym oznaczeniem subdomen. Dokonano także podziału domen na płatne i bezpłatne. W konkluzji wykazano, że właściciele gospodarstw agroturystycznych najczęściej posługują się domenami krajowymi. Rzadziej wybierają adresy w domenach funkcjonalnych, regionalnych i europejskiej. Ponadto relatywnie rzadko posługują się adresami utworzonymi w serwisach bezpłatnych. Zamiast nich wybierają bezpłatne subdomeny, często utworzone w domenie dostawcy hostingu, portalu regionalnego (informacyjnego) lub innego.

Keywords

promocja agroturystyki, domena internetowa, marketing internetowy

References

BARTOSIAK J., 2010, Rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych, „E-mantor”, 1(33), s. 73–76.

CHEN R., XU W., 2017, The determinants of online customer ratings: a combined domain ontology and topic text analytics approach, „Electronic Commerce Research”, 17(1), s. 31–50, doi: 10.1007/s10660-016-9243-6.

DROZDOWSKA M., DUDA-SEIFERT M., 2016, Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?/Travel websites: a relevant source of statistical information?, „Turyzm/Tourism”, 26(2), s. 7–14, doi: 10.18778/0867-5856.26.2.01.

JANC K., 2015, Geografia domen internetowych – wybrane aspekty, „Przegląd Geograficzny”, 87(4), s. 643–658, doi: 10.7163/PrzG.=2015.4.4.

KACHNIEWSKA M., 2011, Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych, „International Journal of Management and Economics”, 32, s. 239–258.

KRÓL K., 2015, Kalkulacja kosztów wykonania oraz promocji strony internetowej gospodarstwa agroturystycznego, „Acta Scientiarum Pololnorum Formatio Circumiectus”, 14(4), s. 41–48, doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.41.

KRÓL K., 2016a, Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w Internecie, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 103(3), s. 84–100.

KRÓL K., 2016b, Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings”, 3, s. 57–71, doi: 10.15576/PDGR/2016.3.57.

KRÓL K., BEDLA D., 2014, Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, „Marketing i Rynek”, 11, s. 22–29.

KRÓL K., WOJEWODZIC T., 2006, Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, „Wieś i Doradztwo”, 1–2(45–46), s. 59–62.

KRÓL K., ZDONEK D., GORZELANY J., 2017, Wartość informacyjna domeny internetowej, „Marketing i Rynek”, 3, s. 24–32.

KRZYŻANOWSKA K., 2014, Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 3(27), s. 41–55.

LINDENTHAL T., 2014, Valuable words: The price dynamics of internet domain names, „Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 65(5), s. 869–881, doi: 10.1002/asi.23012.

PAWLAK J., 2014, Wykorzystanie nowych domen internetowych najwyższego rzędu jako narzędzia promocji mikro i małego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 111: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, s. 521–530.

ROGOWSKI M., 2014, Arbitraż w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie Uniform Domain Resolution Policy, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 2 (10), s. 12–20.

SHANG S.S., WU Y.L., SIĘ Y.J., 2017, Generating consumer resonance for purchase intention on social network sites, „Computers in Human Behavior”, 69, s. 18–28, doi: 10.1016/j.chb.2016.12.014.

SMAGA M., 2015, Czym w tym roku zaskoczy cię Google? „Raporty interaktywnie.com. Marketing w wyszukiwarkach”, s. 42–49, https://goo.gl/HBWoZ9; 21.06.2017.

WAWRYSZUK R., 2015, Recepta na sukces? Trafna domena i krajowe rozszerzenie. „Raporty interaktywnie.com. Domeny, hosting, chmura”, s. 25–31, https://goo.gl/tXbEs4; 21.06.2017.

WIŚNIEWSKA-SKÓRA A., 2016, Rynek nazw domeny.pl. Szczegółowy Raport NASK za czwarty kwartał 2016 roku, https://goo.gl/EtxobZ; 12.06.2017.

WIŚNIEWSKA-SKÓRA A., GNIADEK A., 2017, Rynek nazw domeny.pl. Szczegółowy raport NASK za pierwszy kwartał 2017 roku, https://goo.gl/Zs8NQo; 21.06.2017.

ZHU F., ZHANG X., 2010, Impact of online consumer reviews on sales: The moderating role of product and consumer characteristics, „Journal of Marketing”, 74(2), s. 133–148, doi: 10.1509/jmkg.74.2.133.

First Page

25

Last Page

31

Language

pol

Share

COinS