https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.13">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The article discusses the use of financial resources from European funds for tourism development in coastal communes on the Baltic Coast in Poland. A detailed analysis of the use of EU funds has been carried out, with particular emphasis on those priorities which are related to the improvement of the tourism attractiveness of coastal communes and to their tourism development. The analyses have been made on the basis of data from the Ministry of Regional Development concerning the allocation of European funds in 2007-13.

Keywords

tourism, coastal communes, European funds

References

BUTOWSKI L., 2002, Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej. Poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorców turystycznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.

BUTOWSKI L., 2005, Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin–Warszawa, 189 pp.

GWOSDZ K., MURZYN-KUPISZ M., 2010, Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Katowice.

KOŁODZIEJCZYK D., 2009, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego, [in:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, J. Sokołowski (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 111-117.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa, pp. 287.

KUREK W., 2007, Turystyka, Wyd. PWN, Warszawa, pp. 541.

MEYER B., 2006, Zmiany w wielkości i strukturze bazy noclegowej w gminie Rewal w latach 1988-2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 439, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 6, pp. 173-191.

MIEDZIŃSKI M., 2011, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, [in:] Turystyka polska w latach 1989-2009, B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 115-126.

PARZYCH K., 2012, Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich województwa pomorskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4, pp. 267-281.

STAWICKI 2009, Fundusze europejskie w gminach, Rozwój lokalny, wykorzystanie środków europejskich, rekomendacje dla samorządów, Warszawa, 184 pp.

SZWICHTENBERG A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 368 pp.

ŻUBER P., 1999, Gospodarka turystyczna w zagranicznych programach pomocowych, [in:] Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju. Aspekt regionalny, UKFiTPARR, Kraków.

www.mrr.gov.pl; 15.12.2013.

First Page

41

Last Page

46

Language

eng

Share

COinS