https://doi.org/10.1515/tour-2017-0018">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The aim of the study is to determine the intensity of exercise during amateur running competitions taking place in the Sudeten Mountains, based on results of measurements of energy expenditure. The study covered those participating in 2015-17 and included details on themselves and their preparation. Their energy consumption was measured using a CALTRACTM device. Routes are described by distance (km) and altitude (m). Average energy output values for 19.2 km and 613.8 m were calculated from measurements taken which was characterized as ‘unduly heavy’. In women this value was 11.6 kcal/1 min/55 kg and in men - 12.7 kcal/1 min/65 kg.

Keywords

physical recreation, physical activity, health promotion

References

BORZUCKA-SITKIEWICZ K., 2006, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Impuls, Kraków.

DZIĘGIEL A., LUBOWIECKI-VIKUK A., 2013, Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych, Zeszyty Naukowe – Turystka i Rekreacja, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa.

KATCH V.L., MCARDLE W.D., KATCH F.I., 2011, Essentials of exercise physiology, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, Philadelphia.

KOSIEWICZ J., 2006, Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. UR, Rzeszów.

MIGOŃ P., TRACZYK A., 2002, Geomorfologia Sudetów Zachodnich. Przewodnik wycieczkowy, Wrocław.

MYNARSKI W., BOREK Z., 2005, Koszt energetyczny wycieczek na wybranych szlakach turystycznych Beskidu Żywieckiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

NOWAK M., 2011, Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet, AWF w Poznaniu, Poznań.

POSŁUSZNY M., 2011, Rekreacja jako sposób wzmacniania układu krążenia człowieka, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 6.

SKIBICKI Z., 2004, Szkoła turystyki górskiej, Wyd. Skibicki, Pelplin.

SOŁOWIEJ D., 1992, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

SZEWCZYK R., 2013, Sudety dla aktywnych, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa.

WILMORE J., COSTILL D., 2004, Physiology of sport and exercise, Human Kinetics Publishers.

ZAMŁYŃSKA K., 2005, Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 54.

First Page

99

Last Page

103

Language

eng

Share

COinS