https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.10">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem badań było określenie stopnia intensywności wysiłku fizycznego w trakcie amatorskich zawodów biegowych, odbywających się w Sudetach, na podstawie wyników pomiaru wydatku energetycznego. Badaniami objęto osoby biorące udział w tych zawodach w latach 2015–2017. Wydatek energetyczny zmierzono za pomocą przyrządu pomiarowego typu CALTRACTM. Wśród zawodników zebrano także dane metrykalne. Trasy zawodów charakteryzowały się ustalonym dystansem (w km) i przewyższeniami (w m). Dla amatorskich zawodów biegowych, podczas których przeprowadzono pomiary, obliczono średnie wartości wydatku energetycznego dla 19,2 km dystansu i 613,8 m przewyższeń. Był on na poziomie bardzo bardzo ciężkim. U kobiet wartość ta wyniosła 11,6 kcal/1 min/55 kg, a u mężczyzn – 12,7 kcal/1 min/65 kg.

Keywords

rekreacja ruchowa, aktywność fizyczna, promocja zdrowia

References

BORZUCKA-SITKIEWICZ K., 2006, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Impuls, Kraków.

DZIĘGIEL A., LUBOWIECKI-VIKUK A., 2013, Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych, Zeszyty Naukowe – Turystka i Rekreacja, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa.

KOSIEWICZ J., 2006, Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. UR, Rzeszów.

KATCH V.L., MCARDLE W.D., KATCH F.I., 2011, Essentials of exercise physiology, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, Philadelphia.

MIGOŃ P., TRACZYK A., 2002, Geomorfologia Sudetów Zachodnich. Przewodnik wycieczkowy, Wrocław.

MYNARSKI W., BOREK Z., 2005, Koszt energetyczny wycieczek na wybranych szlakach turystycznych Beskidu Żywieckiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

NOWAK M., 2011, Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet, AWF w Poznaniu, Poznań.

POSŁUSZNY M., 2011, Rekreacja jako sposób wzmacniania układu krążenia człowieka, „Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu”, 6.

SKIBICKI Z., 2004, Szkoła turystyki górskiej, Wyd. Skibicki, Pelplin.

SOŁOWIEJ D., 1992, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

SZEWCZYK R., 2013, Sudety dla aktywnych, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa.

WILMORE J., COSTILL D., 2004, Physiology of sport and exercise, Human Kinetics Publishers.

ZAMŁYŃSKA K., 2005, Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”, 54.

First Page

105

Last Page

110

Language

pol

Share

COinS