https://doi.org/10.1515/tour-2017-0010">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The aim of the article is to assess the role of degraded landscapes in tourism. The authors try to answer questions about the contexts in which such landscapes may be found in relation to those complex phenomena concerning the human need for travel, leisure, cognition and experience. They also pose questions about the physical and symbolic limits to tourism and recreation in degraded landscapes. The work is based on a literature review and observations on chosen degraded landscapes (mostly industrial and post-industrial) located at the Czech foreground of the Ore Mountains (Czech Krušné Hory, German Erzgebirge).

Keywords

degraded landscape, tourism, leisure, recreation, tourist attractiveness

References

BELL P.A., GREEN TH.C., FISHER J.D., BAUM A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Do Krušných hor bez barier, 2015, Destinační agentura Krušné hory, o.p.s., Svazek obcí v regionu Krušných hor, n.p.p.

DOMANOWSKA M., 2010, Problematyka definiowania przestrzeni zde-gradowanych, Problemy Rozwoju Miast, II, pp. 81-87.

Dovolená na Sokolovsku: výletní okruhy – mapa, n.p.d., Mikroregion Sokolovsko – východ, n.p.p.

FIALOVÁ D., 2001, Typologie rekreačních lokalit, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 90-102.

FRYDRYCZAK B., 2013, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

GÓRNY A., 2004, Park krajobrazowy Duisburg jako przykład rewitalizacji terenów przemysłowych, Architektura Krajobrazu, 1−2, pp. 42-49.

IDZIAK A., HERMAN K., 2008, Między kopalnią a krajobrazem. Transformacje sztuki krajobrazu. Instalacje, rzeźba, performance jako formy rekultywacji krajobrazów postindustrialnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, pp. 386-394.

Kapesní průvodce Chomutovem, 2015, Statutární Město Chomutov, Chomutov.

KUBICA M., OPANIA S., 2015, Potencjał elementów poprzemysłowych w krajobrazie w tworzeniu wizerunku i aktywizowaniu obszaru. Przykład doliny Przemszy i Brynicy, Architektura Krajobrazu, 4, pp. 20-33.

KULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

LEVI-STRAUSS C., 1964, Smutek tropików, PIW, Warszawa.

MACCANNEL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.

MEYER B., 2007, Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru, [in:] A. Zaręba, D. Chylińska (eds.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 119-126.

MIGOŃ P., GRYKIEŃ S., PAWLAK R., SOBIK M., 1999, Geografia: słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław.

MIZERSKI W., 2015, Geologia kontynentów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

MYCZKOWSKI Z., WIELGUS K., 2007, Krajobrazy zaniechane, Czasopismo Techniczne, 10, seria: Architektura, 5-A, pp. 179-181.

OPANIA S., 2014, Przykłady koncepcji kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym, [in:] K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba (eds.), Studia krajobrazowe, t. 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 37-50.

PODEMSKI K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

PROCHÁZKA P., 2001, Pohyb za rekreací v Česku, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 55-71.

Sasko-česká stříbrná stezka/Sächsisch-Böhmische Silberstrasse: Centrální Krušnohoří/Zentrales Erzgebirge, n.p.d., Českobavorský geopark, Boží Dar.

SCHRAMM K., 2014, Cesta porcelánu, Porzellanikon – Staatlisches Museum für Porzellan, Hohenberg a. d. Eger.

SONTAG S., 2009, O fotografii, Karakter, Kraków.

STUPNICKA E., 1978, Zarys geologii regionalnej świata, Wyd. Geologiczne, Warsaw.

ŚRODULSKA-WIELGUS J., WIELGUS K., 2007, Krajobrazy „przemysłu czasu wolnego”, Czasopismo Techniczne, 10, seria: Architektura, 5-A, pp. 172-173.

URRY J., 1995, Consuming places, Routledge, London–New York.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

URRY J., LARSEN J., 2011, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, Los Angeles-New York–London–New Delhi–Singapore–Washington.

VÁGNER J., 2001, Vývoj druhého bydleni v Česku, [in:] D. Fialová, J. Vágner (eds.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Prague, pp. 42-54.

WŁODARCZYK B., 2009a, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2009b, The landscape of tourism space/Krajobrazy przestrzeni turystycznej, Turyzm/Tourism, 19/1−2, pp. 83-90/pp. 89-97.

Zažijte geopark! Geoturistická mapa: Česko-Bavorský Geopark, 2014, Geopark Egeria, Muzeum Sokolov, Sokolov.

ZEMAN L., ČEPELÁKOVÁ Z., 2017, Ostrov, Město Ostrov, Ostrov.

http://www.krusnehory.eu/, 18.07.2017.

https://mapy.cz/, 14.07.2017.

First Page

23

Last Page

33

Language

eng

Share

COinS