https://doi.org/10.1515/tour-2017-0011">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Towns are tourist destinations because of their material heritage, cultural events as well as a wide range of other attractions. A special role in contemporary tourism development is played by historic towns that offer tourists not only heritage but also combine their genius loci with contemporary human needs. Sandomierz is one of the oldest Polish towns with its origins going back to the early Piast period. The thousand years of its history is visible in a well-preserved urban-architectural complex which has successfully survived both world wars in the 20th c. Today's image of ‘tourist’ Sandomierz is connected with the TV serial of Ojciec Mateusz. The story, set in Sandomierz, has become a tourist attraction as well as an important means of promotion and creating an image of the town as a pleasant and hospitable place. The role of the serial as a factor for tourism development in terms of tourism infrastructure and volume of tourists dates from 2008. Sandomierz offers much else that has created favourable conditions for the development of new forms of tourism.

Keywords

Sandomierz, historic town, tourism

References

ASHWORTH G.J., 1993, Heritage planning: An approach to managing historic cities, [in:] Z. Zuziak (ed.), Managing historic cities, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, pp. 27-47.

ASHWORTH G.J., TUNBRIDGE J.E., 1990, The tourist-historic city, Belhaven Press, London, pp. 283.

CZARNECKI R., 1996, Wyżyna Sandomierska. Część wschodnia, I. Komponenty krajobrazu geograficznego, author’s edition, pp. 363.

FARACIK R., KUREK W., MIKA M., PAWLUSIŃSKI R., 2015, „ Stare ” i „ nowe ” wartości w turystyce miejskiej. Zarys problematyki, [in:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Kołoś (eds.), Miasto w badaniach geografów, 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 121-133.

FLOREK M., 2005, Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa, p. 79.

KALINOWSKI W., 1986, Sandomierz, [in:] W. Kalinowski (ed.), Zabytki urbanistyki, architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, 1.Miasta historyczne, Arkady, Warszawa, pp. 421-436.

KALINOWSKI W, LALIK T., PRZYPKOWSKI T., RUTKOWSKI H., TRAWKOWSKI S., 1956, Sandomierz. Budownictwo i architektura, Warszawa, p. 171.

KAPŁAN M., 2014, Szlakiem sandomierskich winnic, [in:] J. Suszyna (ed.), Powrót do tradycji winiarskich ziemi sandomierskiej, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz, pp. 102-112.

KĘSIK T., 1998, Uprawa moreli i brzoskwiń jako osobliwość krajobrazu ziemi sandomierskiej, [in:] T. Puszkara (ed.), Osobliwości przyrody ziemi sandomierskiej, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz, pp. 30-38.

MIKOŚ T., CHMURA J., TAJDUŚ A., 2013, Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, pp. 398.

MYJAK J., 2013 (ed.), Zarys dziejów prawobrzeżnego Sandomierza, Myjakpress, Sandomierz, p. 156.

PAŁYS S., WĘGOREK T., 1998, Wąwozy lessowe jako osobliwość okolic Sandomierza, [in:] T. Puszkara (ed.), Osobliwości przyrody Ziemi Sandomierskiej, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz, pp. 21-29.

SZPARA K., MUSZ R., 2016, Turystyka filmowa w Sandomierzu, Prace Geograficzne, 145, pp. 31-45, DOI: 10.4467/20833113 PG.16.011.5400.

WÓDZ B. (ed.), 2008, 35 lat krzemienia pasiastego w biżuterii, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Sandomierz, pp. 78.

WÓDZ B., 2009, Sandomierski kamień optymizmu, [in:] P. Król (ed.), Historia krzemienia, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce, pp. 104-110.

First Page

35

Last Page

43

Language

eng

Share

COinS