•  
  •  
 

Volume 28, Issue 1 (2018)

Article

PDF

Zagospodarowanie rekreacyjne doliny Warty w miastach Wielkopolski
Anna Januchta-Szostak and Agata Karaśkiewicz

PDF

Outdoor gyms as an example of outdoor recreation activity in urbanized areas
Hanna Nałęcz, Anna Ostrowska-Tryzno, and Anna Pawlikowska-Piechotka

PDF

Siłownie plenerowe jako przykład outdoorowej aktywności rekreacyjnej na terenach zurbanizowanych
Hanna Nałęcz, Anna Ostrowska-Tryzno, and Anna Pawlikowska-Piechotka