https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.05">
  •  
  •  
 

Abstract

Celem autorów artykułu jest prezentacja współczesnych metod określania występujących cech ruchu turystycznego oraz wartości towarzyszących mu usług turystycznych i dóbr nabywanych przez turystów, obliczania liczby turystów odwiedzających dane miasto oraz prognozowania rozwoju turystyki. Cele postawione w artykule realizowane są za pomocą następujących metod ogólnych i szczegółowych: analiza i synteza, systematyzacja i generalizacja, ocena ekspercka i ekstrapolacja. Na przykładzie ukraińskiego miasta Czerniowce ustalono liczbę turystów odwiedzających miasto, jak również rodzaje dostępnych usług oraz średnie roczne tempo wzrostu sprzedaży usług turystycznych w ciągu ostatnich pięciu lat, co pozwala przewidzieć podaż usług w nadchodzącym okresie.

Keywords

kalkulacja, usługi typowe i towarzyszące, rodzaje i wartość usług, liczba turystów, wdrażanie, tempo wzrostu, prognozowanie

References

HERASYMENKO V.H., PAVLOTSʹKYY V.Y., 2011, Metodyka vyznachennya kilʹkisnykh pokaznykiv rehionalʹnoho rynku turystychnykh posluh [Methodology for determining the quantitative indicators of the regional tourist services market], „Rehional ʹna Ekonomika”(Lviv), 2, s. 157–163 [in Ukrainian].

KYFYAK V.F., 1995, Rozvytok mizhnarodnoho turyzmu yak odyn z faktoriv stanovlennya ekonomiky Ukrayiny [Development of international tourism as one of the factors of the formation of the economy of Ukraine], „Ekonomika Ukrayiny”, 7 (404) [in Ukrainian].

KYFYAK V.F., 2008, Funktsionuvannya yevrorehionu «Verkhniy Prut» ta yoho rolʹ v intehratsiynykh protsesakh Ukrayiny [Functioning of Euroregion ‘Upper Prut’ and its role in the integration processes of Ukraine], „Ekonomika Ukrayiny”, 6 (559) [in Ukrainian].

LISZEWSKI S., 2017, Miasto i turystyka. Wybór prac, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.

MYLASHKO O.H., 2010, Statystyka turyzmu: Navchalʹnyy posibnyk [Tourism mtatistics: textbook], Odesa, ODEU [in Ukrainian].

RAKADZHIESKA S., MARINOV S., 2005, Turisticheski pazari [Tourist markets], Varna, Izdatelska kusha STENO, 190 pp. [in Bolgarian].

SOBRAL F., PECI A., SOUZA G., 2007, An analysis of the dynamics of the tourism industry in Brazil: challenges and recommendations, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 19(6), s. 507–512; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.513.9451&rep=rep1&type=pdf

STASIAK A., ŚLEDZIŃSKAJ J., WŁODARCZYK B., 2014, Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, Wyd. PTTK „Kraj”, Waszawa–Łodź.

TSYBUKH V.I., 2004, Pochty bespoleznye pokazately [Almost useless indicators], „Kompanʹyon”, 43, s. 36–41.

First Page

43

Last Page

47

Language

pol

Share

COinS