https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.14">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The purpose of the present paper is to attempt to identify relations between the changing perception of leisure and the creation of tourism and recreational spaces in urban areas. The authors focus in particular on changes associated with the so-called ‘third wave’ (TOFFLER 2001), time compression (NIEZGODA 2017), and departure from synchronization. These considerations are illustrated by an analysis of the recreational activity of Szczecin residents and of tourists, and attempt identifying the relations between recreational space and tourism space. With the constant compression of leisure time, tourism activities become more similar to the leisure activities of residents, which means both types occur in the same environment. Urban recreational and tourism spaces overlap in a way that makes it impossible to separate them, but still allows the distinction of certain sub-spaces where either tourism or recreational behavior prevails.

Keywords

leisure, tourism space, recreational space

References

AUSTIN D.R., LEE Y., 2013, Inclusive and special recreation opportunities for diverse populations to flourish, Sagamore Publishing LLC, pp. 396.

BELLEZZA S., PAHARIA N., KEINAN A., 2017, Conspicuous consumption of time: When business and lack of leisure time become a status symbol, Journal of Consumer Research, 44 (1), pp. 118-138.

BOMBOL M., 2005, Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

BOMBOL M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

BUTLER R., 2006, Volatile demand for tourism? – We can only market efficiently to what we know, rather than to what we imagine, [in:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 13-22.

CZAJA S., 2011, Czas w ekonomii, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

DĄBROWSKI A. (ed.), 2006, Zarys teorii rekreacji ruchowej, Wyd. AlmaMer WSE, AWF Warszawa, Warszawa.

DRZEWIECKI M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.

GOŁEMBSKI G., NIEZGODA A., 2012, The role of time in the global tourism market – A demand perspective, [in:] M. Kasimoglu (ed.), Visions for global tourism industry, InTech, Rijeka, pp. 167-178.

GULAM A., 2016, Recreation – need and importance in modern society, International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education, 1 (2), pp. 157-160.

HAWORTH J.T., 1997, Work, leisure and well-being, Routledge, London, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=103046280

HURD A.R., ANDERSON D.M., 2011, The park and recreation professional’s handbook, http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/definitions-of-leisure-playand-recreation

JUNG B., 2011, W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego, [in:] R. Winiarski (ed.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 160-174.

KACHNIEWSKA M., NAWROCKA E., NIEZGODA A., PAWLICZ A., 2012, Rynek turystyczny, Wolters Kluwer, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 287.

KOWALCZYK A., 2014, The phenomenology of tourism space, Tourism/Turyzm, 24/1, pp. 9-15.

KRAUS R., 1971, Recreation and leisure in modern society, Appleton-Century-Croft, New York, pp. 312.

KRAUS R., PETERSON J.A., MARTIN W.D., 1985, Recreation and leisure: The changing scene, Jones and Burtlett Publishers, pp. 309.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.

LISZEWSKI S., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny), [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 9-20.

MEERAS L., 2010, Leisure and recreation, University of Tartu, College Department of Tourism, Pärnu, pp. 50.

MEYER B. (ed.), 2015, Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty, Wyd. Difin S.A., Warszawa, pp. 356.

MYŚLIWSKA K., 2011, Socjologia czasu wolnego, [in:] R. Winiarski (ed.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 134-159.

NIEZGODA A., 2014, Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym, [in:] B. Krakowiak, J. Latosińska (ed.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 101-113.

NIEZGODA A., 2017, Leisure and tourism – relationship and changes, Folia Turistica, 44.

Raport o stanie miasta Szczecin 2016, http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11808.asp?soid=E1F8717034EF4BC4A54CDD4C73258EB4

REICH F., PECHLANER H., HOELZL B., 2006, Price satisfaction in the hotel industry, [in:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 107-116.

REID D.G., FULLER A.M., HAYWOOD K.M., BRYDEN J., 1993, The integration of tourism, culture and recreation in rural Ontario, Queen’s Printer, Toronto.

TANAŚ S., 2008, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, Turystyka Kulturowa, 2, pp. 4-16.

TOCZEK-WERNER S., 2007, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław.

TOFFLER A., 2001, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

VEAL A.J., 1992, Definitions of leisure and recreation, Australian Journal of Leisure and Recreation, 2 (4), pp. 44-48, 52; Republished by School of Leisure, Sport and Tourism, University of Technology, Sydney, as Working Paper No. 4, accessed at: www.business.uts.edu.au/lst/research.

WHITROW G.J., 2004, Czas w dziejach, Wyd. Prószyński i S-ka, pp. 296.

WIĘCKOWSKI M., 2014, Tourism space: an attempt at a fresh look, Tourism/ Turyzm, 24/1, pp. 17-24.

WŁODARCZYK B., 2014, Space in tourism, tourism in space: on the need for definition, delimitation and classification, Tourism/ Turyzm, 24/1, pp. 25-34.

First Page

47

Last Page

52

Language

eng

Share

COinS