https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.06">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem autorek artykułu jest próba identyfikacji relacji pomiędzy zmianami w postrzeganiu czasu wolnego a kreowaniem przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej na obszarach miejskich. Autorki w szczególności śledzą zmiany związane z tzw. trzecią falą (TOFFLER 2001), kompresją czasu (NIEZGODA 2017) oraz odejściem od tzw. synchronizacji. Ilustracją prowadzonych wcześniej rozważań jest analiza aktywności rekreacyjnej mieszkańców i turystów w Szczecinie oraz próba identyfikacji relacji przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej. Wraz z postępującą kompresją czasu wolnego aktywność turystów w odwiedzanych obszarach staje się podobna do form aktywności wolnoczasowej mieszkańców, co powoduje jej realizację w tym samym otoczeniu. W przestrzeni miasta postępuje interferencja przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej, uniemożliwiająca ich rozdzielenie, ale nadal pozwalająca na wyodrębnienie pewnych podprzestrzeni, o wyższej intensywności zachowań turystycznych lub rekreacyjnych.

Keywords

czas wolny, przestrzeń turystyczna, przestrzeń rekreacji

References

AUSTIN D.R., LEE Y., 2013, Inclusive and special recreation opportunities for diverse populations to flourish, Sagamore Publishing LLC, s. 396.

BELLEZZA S., PAHARIA N., KEINAN A., 2017, Conspicuous consumption of time: When business and lack of leisure time become a status symbol, „Journal of Consumer Research”, 44 (1), s. 118–138.

BOMBOL M., 2005, Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

BOMBOL M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

BUTLER R., 2006, Volatile demand for tourism? – We can only market efficiently to what we know, rather than to what we imagine, [w:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 13–22.

CZAJA S., 2011, Czas w ekonomii, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

DĄBROWSKI A. (red.), 2006, Zarys teorii rekreacji ruchowej, Wyd. AlmaMer WSE, AWF Warszawa, Warszawa.

DRZEWIECKI M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.

GOŁEMBSKI G., NIEZGODA A., 2012, The role of time in the global tourism market – A demand perspective, [w:] M. Kasimoglu (ed.), Visions for global tourism industry, InTech, Rijeka, s. 167–178.

GULAM A., 2016, Recreation – need and importance in modern society, „International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education”, 1 (2), s. 157–160.

HAWORTH J.T., 1997, Work, leisure and well-being, Routledge, London, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=103046280

HURD A.R., ANDERSON D.M., 2011, The park and recreation professional’s handbook, http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/definitions-of-leisure-playand-recreation

JUNG B., 2011, W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 160–174.

KACHNIEWSKA M., NAWROCKA E., NIEZGODA A., PAWLICZ A., 2012, Rynek turystyczny, Wolters Kluwer, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 287.

KOWALCZYK A., 2014, Fenomenologia przestrzeni turystycznej, „Tourism/Turyzm”, 24/1, s. 915.

KRAUS R., PETERSON J.A., MARTIN W.D., 1985, Recreation and leisure: The changing scene, Jones and Burtlett Publishers, s. 309.

KRAUS R., 1971, Recreation and leisure in modern society, Appleton-Century-Croft, New York, s. 312.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.

LISZEWSKI S., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny), [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–20.

MEERAS L., 2010, Leisure and recreation, University of Tartu, College Department of Tourism, Pärnu, s. 50.

MEYER B. (red.), 2015, Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty, Wyd. Difin S.A., Warszawa, s. 356.

MYŚLIWSKA K., 2011, Socjologia czasu wolnego, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 134–159.

NIEZGODA A., 2014, Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101–113.

NIEZGODA A., 2017, Leisure and tourism – relationship and changes, „Folia Turistica”, 44.

Raport o stanie miasta Szczecin 2016, http://bip.um.szczecin.pl/chater_11808.asp?soid=E1F8717034EF4BC4A54CDD4C73258EB4

REICH F., PECHLANER H., HOELZL B., 2006, Price satisfaction in the hotel industry, [w:] P. Keller, T. Bieger (red.), Marketing efficciency in tourism. Coping with volatile demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 107–116.

REID D.G., FULLER A.M., HAYWOOD K.M., BRYDEN J., 1993, The integration of tourism, culture and recreation in rural Ontario, Queen’s Printer, Toronto.

TANAŚ S., 2008, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, „Turystyka Kulturowa”, 2, s. 4–16.

TOCZEK-WERNER S., 2007, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław.

TOFFLER A., 2001, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

VEAL A.J., 1992, Definitions of leisure and recreation, „Australian Journal of Leisure and Recreation”, 2 (4), s. 44–48, 52; Republished by School of Leisure, Sport and Tourism, University of Technology, Sydney, as Working Paper No. 4, accessed at: www.business.uts.edu.au/lst/research.

WHITROW G.J., 2004, Czas w dziejach, Wyd. Prószyński i S-ka, 296 ss.

WIĘCKOWSKI M., 2014, Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia, „Tourism/Turyzm”, 24/1, s. 17–24.

WŁODARCZYK B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie podziałów i klasyfikacji, „Tourism/ Turyzm”, 24/1, s. 25–34.

First Page

49

Last Page

54

Language

pol

Share

COinS