https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.15">
  •  
  •  
 

Abstract

Artistic recreation has been described in the literature for many years as one of its types. However, research into its meaning, or even motivation, is rarely undertaken. The author attempts to confront existing definitions of artistic recreation with changing trends in spending free time and types of recreational activity. She emphasizes the role of a creative approach to the organization of recreation as an opportunity for the better utilization of its potential to affect the development of the individual personality. To illustrate the values of artistic recreation and a creative approach to its organization, the author analyzes the case study of WI-MA Creative Industries Establishments.

Keywords

recreation, creativity, creative recreation, artistic recreation, creative leisure, city of Lodz

References

BABBIE E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

BACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the concepts of recreation and tourism, Turyzm, 15, 1/2, pp. 79-93.

BONISŁAWSKI R., PODOLSKA J., 2008, Spacerownik łódzki, Agora, Łódź.

CREEK J., 2008, Creative leisure opportunities, NeuroRehabilitation, 23, IOS Press, pp. 299-304.

CZAJKOWSKI K., 1979, Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

DEMEL M., HUMEN W., 1970, Wprowadzenie do rekreacji fizycznej, Sport i Turystyka, Warszawa.

DEREK M., 2011, Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

DEREK M., 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, [in:] M. Madurowicz (ed.), 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 210-217.

GEHL J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM, Kraków.

HUNNICUTT B.K., 2006, The history of western leisure, [in:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 55-56.

ISO-AHOLA S.E., JACKSON E., DUNN E., 1994, Starting, ceasing, and replacing leisure activities over the lifespan, Journal of Leisure Research, 26, pp. 227-249.

KELLY J.R., 1996, Leisure, Allyn and Bacon, Boston.

KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA I., 2001, Teoria i metodyka rekreacji, Wyd. AWF, Poznań.

KONECKI K.T., CHOMCZYŃSKI P., 2012, Słownik socjologii jakościowej, Wyd. Difin SA, Warszawa.

KRAWCZYK Z., 2007, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Wyd. AlmaMer, Warszawa.

KUNICKI B.J., 1997, Rekreacja fizyczna, [in:] Z. Krawczyk (ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, Instytut Kultury, Warszawa.

KVALE S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.

KWILECKA M., BROŻEK Z., 2007, Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2014, Art-tourism space in Łódź: the example of the Urban Forms Gallery, Tourism/Turyzm 24/2, pp. 23-30.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, Folia Turistica, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Kraków, pp. 11-29.

NAPIERAŁA M., MUSZKIETA R., 2011, Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

NĘCKA E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

NIEDBALSKI J., 2013, Odkrywanie CAQDAS: wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

POEL H. VAN DER, 2006, Sociology and cultural studies, [in:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 93-95.

ROJEK CH., SHAW S.M., VEAL J. (eds.), 2006, A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

SALERNO A., 2009, Consumer creative experience: the role of motivational orientation in creative leisure activity, Recherche et Applications en Marketing, 24, 1.

SILVERMAN D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

SIWIŃSKI W., PLUTA B. (eds.), 2010, Teoria i metodyka rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.

STAKE R., 2009, Jakościowe studium przypadku, [in:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), Metody badań jakościowych, 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 623-653.

STEVENSON D., 2006, The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy, [in:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 354-362.

SZMIDT K.J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

TOCZEK-WERNER S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. AWF Wrocław, Wrocław.

TRNKA R., ZAHRADNIK M., KUŠKA M., 2016, Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities, Creativity Research Journal, 28, 3, pp. 348-356, DOI: 10.1080/10400419.2016.1195653.

WANTUCH-MATLA D., 2016, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WHITING J., HANNAM K., 2015, Creativity, self-expression and leisure, Leisure Studies, 34, 3, pp. 372-384, DOI: 10.1080/02614367. 2014.923494.

WINIARSKI R. (ed.), 2011, Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.

WOLAŃSKA T., 1971, Rekreacja fizyczna, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.

ZARADKIEWICZ J., 2014, Z prezesa mecenas, Łódź Kreuje Innowacje. Magazyn Informacyjny Miasta Łodzi, 5, pp. 22-27.

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/strategia-lodzii-planowanie/strategia-zintegrowanego-rozwoju-lodzi-2020/, 21.12.2017.

http://wi-ma.pl/category/aktualnosci/, 8.11.2017.

http://wi-ma.pl/category/branza_kreatywna/, 9.11.2017.

http://wi-ma.pl/category/spis_firm/, dostęp 7.11.2017.

http://wi-ma.pl/miejsce/, 04.11.2017.

http://wi-ma.pl/miejsce/, 8.11.2017.

http://www.4kultury.pl/program, 9.11.2017.

http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/wima-i-jej-perlyswietuja-od-doliny-kreatywnej-do-projektu-spolecznegozdjecia,10693709/, 8.11.2017.

http://www.kreatywna.lodz.pl/page/161,2012-Lodz-kreuje.html, 27.04.2016.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/tw%C3%B3rczy.html, dostęp: 23.12.2017.

https://trends.google.pl/, 13.11.2017.

https://www.facebook.com/events/1168018453318565/, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/events/368459630180911/, 10.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/FabLabLodz/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/FolkandRoll/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/TeatrZamiast/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/wima.hq/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/wima.hq/reviews/?ref=page_internal, 09.11.2017.

First Page

53

Last Page

63

Language

eng

Share

COinS