https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.07">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Rekreacja twórcza od wielu lat opisywana jest w literaturze przedmiotu jako jeden z rodzajów rekreacji. Niezwykle rzadko jednak przeprowadza się badania nad jej znaczeniem czy chociażby motywacją do uprawiania tego typu aktywności. Autorka podejmuje się próby skonfrontowania istniejących definicji rekreacji twórczej ze zmieniającymi się współcześnie trendami w spędzaniu wolnego czasu oraz aktywności rekreacyjnej. Celem artykułu jest podkreślenie roli twórczego podejścia do organizowania rekreacji jako szansy na pełniejsze wykorzystanie potencjału aktywności rekreacyjnej wpływającej na rozwój osobowości jednostki. Aby zobrazować walory twórczej rekreacji oraz twórczego podejścia do organizacji rekreacji, autorka dokonuje analizy studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi.

Keywords

rekreacja, twórczość, kreatywność, twórcza rekreacja, Łódź

References

BABBIE E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

BACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the concepts of recreation and tourism, „Turyzm”, 15, 1/2, s. 79–93.

BONISŁAWSKI R., PODOLSKA J., 2008, Spacerownik łódzki, Agora, Łódź.

CREEK J., 2008, Creative leisure opportunities, „NeuroRehabilitation”, 23, IOS Press, s. 299–304.

CZAJKOWSKI K., 1979, Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

DEMEL M., HUMEN W., 1970, Wprowadzenie do rekreacji fizycznej, Sport i Turystyka, Warszawa.

DEREK M., 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] M. Madurowicz (red.), 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 210–217.

DEREK M., 2011, Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

GEHL J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM, Kraków.

HUNNICUTT B.K., 2006, The history of western leisure, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 55–56.

ISO-AHOLA S.E., JACKSON, E., DUNN, E., 1994, Starting, ceasing, and replacing leisure activities over the lifespan, „Journal of Leisure Research”, 26, s. 227–249.

KELLY J.R., 1996, Leisure, Allyn and Bacon, Boston.

KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA I., 2001, Teoria i metodyka rekreacji, Wyd. AWF, Poznań.

KONECKI K.T., CHOMCZYŃSKI P., 2012, Słownik socjologii jakościowej, Wyd. Difin SA, Warszawa.

KRAWCZYK Z., 2007, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Wyd. AlmaMer, Warszawa.

KUNICKI B.J., 1997, Rekreacja fizyczna, [w:] Z. Krawczyk (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, Instytut Kultury, Warszawa.

KVALE S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.

KWILECKA M., BROŻEK Z., 2007, Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2014, Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms, „Tourism/ Turyzm”, 24/2, s. 23–30.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica”, s. 11–29.

NAPIERAŁA M., MUSZKIETA R., 2011, Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

NĘCKA E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

NIEDBALSKI J., 2013, Odkrywanie CAQDAS: wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

POEL H. VAN DER, 2006, Sociology and cultural studies, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 93–95.

Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Raport, 2014, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o., http://www.rot-lodkie.pl/mescms/attachments/attaches/000/000/057/original/RAPORT_PRZEMYS%C5%81_KREATYWNE.pdf, 21.12.2017.

ROJEK CH., SHAW S.M., VEAL J. (eds.), 2006, A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

SALERNO A., 2009, Consumer creative experience: the role of motivational orientation in creative leisure activity, „Recherche et Applications en Marketing”, 24, 1.

SILVERMAN D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

SIWIŃSKI W., PLUTA B. (red.), 2010, Teoria i metodyka rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.

STAKE R., 2009, Jakościowe studium przypadku, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 623–653.

STEVENSON D., 2006, The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy, [w:] Ch. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (eds.), A handbook of leisure studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 354–362.

SZMIDT K.J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

TOCZEK-WERNER S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław.

TRNKA R., ZAHRADNIK M., KUŠKA M., 2016, Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities, „Creativity Research Journal”, 28, 3, s. 348–356, doi: 10.1080/10400419.2016.1195653.

WANTUCH-MATLA D., 2016, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WHITING J., HANNAM K., 2015, Creativity, self-expression and leisure, „Leisure Studies”, 34, 3, s. 372-384, doi: 10.1080/02614 367. 2014.923494.

WINIARSKI R. (red.), 2011, Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.

WOLAŃSKA T., 1971, Rekreacja fizyczna, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.

ZARADKIEWICZ J., 2014, Z prezesa mecenas, „Łódź Kreuje Innowacje. Magazyn Informacyjny Miasta Łodzi”, 5, s. 22–27.

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/strategia-lodzii-planowanie/strategia-zintegrowanego-rozwoju-lodzi-2020/, 21.12.2017.

http://Wi-Ma.pl/category/aktualnosci/, 8.11.2017.

http://Wi-Ma.pl/category/branza_kreatywna/, 9.11.2017.

http://Wi-Ma.pl/category/spis_firm/, 7.11.2017.

http://Wi-Ma.pl/miejsce/, 04.11.2017.

http://Wi-Ma.pl/miejsce/, 8.11.2017.

http://www.4kultury.pl/program, 9.11.2017.

http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/a/wima-i-jej-perlyswietuja-od-doliny-kreatywnej-do-projektu-spolecznegozdjecia,10693709/, 8.11.2017.

http://www.kreatywna.lodz.pl/page/161,2012-Lodz-kreuje.html, 27.04.2016.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/tw%C3%B3rczy.html, 23.12.2017.

https://trends.google.pl/, 13.11.2017.

https://www.facebook.com/events/1168018453318565/, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/events/368459630180911/, 10.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/FabLabLodz/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/FolkandRoll/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/TeatrZamiast/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/wima.hq/events/?ref=page_internal, 8.11.2017.

https://www.facebook.com/pg/wima.hq/reviews/?ref=page_internal, 09.11.2017.

First Page

55

Last Page

66

Language

pol

Share

COinS