https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.01">
  •  
  •  
 

Abstract

Dzięki rozwojowi mediów społecznościowych coraz popularniejsze staje się udostępnianie zdjęć, często w formie tzw. selfie. Zjawisko fotografowania samego siebie pojawiło się w instytucjach kultury, w tym także w muzeach. Placówki wypracowują różne strategie reagowania na fotografowanie się na tle eksponatów. W artykule dokonano analizy tych reakcji, a na ich podstawie wskazano zróżnicowane sposoby definiowania funkcji oraz roli współczesnego muzeum. Spróbowano także odpowiedzieć na pytanie, czy udostępnienie zdjęć przez zwiedzających jest elementem tworzenia ich własnego wizerunku (kultura narcyzmu), czy raczej interakcji z dziedzictwem, dialogu z prezentowanymi treściami (kultura remiksu).

Keywords

selfie, muzeum, fotografia turystyczna, kultura narcyzmu, kultura remiksu

References

BOGUNIA-BOROWSKA M., SZTOMPKA P. (red.), 2012, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

BOURDIEU P., 2012, Społeczna definicja fotografii, [w:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

DZIUBAN A., 2013, Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

JACYNO M., 2007, Kultura indywidualizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

JENKINS H., 2007, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

KONECKI K., 2005, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, I, 1.

MAŹNICA Ł., 2016, Selfie w muzeach – analiza zjawiska w kontekście działalności i roli społecznej muzeów, [w:] G. Stunża, K. Stachura (red.), Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.

NACHER A., GULIK M., KAUCZ P., 2011, Post-teorie i re-praktyki. Wprowadzenie do remiksu, [w:] M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak (red.), Remiks. Teorie i praktyki, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków.

PIEJKO M., 2008, Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, IV, 3.

SONTAG S., 2017, O fotografii, Karakter, Kraków.

SOULAGES F., 2005, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Universitas, Kraków.

SZPUNAR M., 2016, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wyd. AGH, Kraków.

WAGNER E., 2015, Selfie society: Narcissism and the celebration of mediocrity, Kindle Edition.

First Page

7

Last Page

13

Language

pol

Share

COinS