https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.10">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Riverside areas have substantial recreational and tourist assets, but their potential in the settlements of Wielkopolska is underused due to difficult access to the river and the poor development of the embankments. The aim of the research is to analyse the functional-spatial structure and the development of River Warta areas in the settlements of Wielkopolska with respect to their usefulness in recreation. Particular attention is paid to accessibility and the location of recreational infrastructure in the Warta Valley. Out of the eleven Wielkopolska settlements which were included, only in four – Konin, Śrem, Poznań and Sieraków – had sections of embankment boulevards been built. In the riverside areas there are few recreational facilities used in connection with the close proximity of the river. However, a great tourist asset of the Warta Valley is the Great Waterway Loop of Wielkopolska, which operates successfully due to the growing number of harbours and marinas in all the settlements included in the study.

Keywords

river Warta, riverside boulevards, promenades, public space, recreational infrastructure

References

BERNAT S., 2007, Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach, [in:] U. Myga-Piątek (ed.), Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz – człowiek, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 255-264.

FLORKOWSKA A., 2017, Funkcja na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [in:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (eds.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, pp. 13-19.

JANUCHTA-SZOSTAK A., FLORKOWSKA A., 2016, Zagospodarowanie terenów nadrzecznych w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [in:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (eds.), Zrównoważone miasto – idee i realia, 1, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, pp. 67-83.

JANUCHTA-SZOSTAK A., KARAŚKIEWICZ A., 2017, Nadrzeczne bulwary jako narzędzie regeneracji miejskiej przestrzeni publicznej – studium polskich miast, [in:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (eds.), Regeneracja miasta, 3, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, pp. 61-74.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 34-57.

MCHARG J., 1969, Design with Nature, Doubleday/Natural History Press: New York, NY.

MUSZYŃSKA-JELESZYŃSKA D., 2013, Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast, Journal of Health Sciences, 3, 14, pp. 99-107.

PANCEWICZ A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

PIETRZAK M., 2013, Potencjał rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia, Problemy Ekologii Krajobrazu: ‘Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale’, XXXIV, pp. 205-211.

PRIEOBRAŻENSKIJ W.S., WIEDIENIN J.A., 1971, Geografia i oddych, Izd. Znanie, Moskwa.

PRZEWOŹNIAK M., 1991, Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

RICHLING A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa.

SŁOWIŃSKI M., NADOLNY G., 2007, Wielka Pętla Wielkopolski. Warta – Noteć – Gopło – Warta. Przewodnik nie tylko dla wodniaków, Satchwell, Warszawa.

TOŁWIŃSKI T., 1948, Urbanistyka, 1 i 2, Wyd. Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

http://mapy.isok.gov.pl/imap/; 02.04.2017.

http://www.wielka-petla.pl/wielka-petla-wielkopolski.html; 11.10.2017.

https://www.bip.gov.pl/; 24.02.2018.

First Page

15

Last Page

23

Language

eng

Share

COinS