https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.02">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem badań autorek była analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej i stanu zagospodarowania terenów nadwarciańskich w miastach Wielkopolski pod kątem ich przydatności do rekreacji. Szczególną uwagę zwrócono na badanie dostępności rzeki i lokalizacji infrastruktury rekreacyjnej w dolinie Warty. Spośród 11 badanych miast Wielkopolski tylko w czterech: Koninie, Śremie, Poznaniu i Sierakowie, powstały odcinki bulwarów nadrzecznych. W pasie nadwodnym analizowanych miast znajduje się niewiele obiektów o funkcji rekreacyjnej związanej z wykorzystaniem sąsiedztwa rzeki. Atutem zagospodarowania turystycznego doliny Warty jest natomiast aktywizacja szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski, dzięki rosnącej liczbie przystani i marin, które znajdują się we wszystkich badanych miastach.

Keywords

Warta, nadrzeczne bulwary, promenady, przestrzeń publiczna, infrastruktura rekreacyjna

References

BERNAT S., 2007, Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz – człowiek, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 255–264.

FLORKOWSKA A., 2017, Funkcja na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [w:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Architektura, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 13–19.

JANUCHTA-SZOSTAK A., FLORKOWSKA A., 2016, Zagospodarowanie terenów nadrzecznych w nadwarciańskich miastach Wielkopolski, [w:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (red.), Zrównoważone miasto – idee i realia, t. 1, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 67–83.

JANUCHTA-SZOSTAK A., KARAŚKIEWICZ A., 2017, Nadrzeczne bulwary jako narzędzie regeneracji miejskiej przestrzeni publicznej – studium polskich miast, [w:] A. Januchta-Szostak, M. Banach (red.), Regeneracja miasta, t. 3, ser. „Człowiek – Ekologia – Architektura”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 61–74.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 34–57.

McHARG J., 1969, Design with nature, Doubleday/Natural History Press, New York, NY.

MUSZYŃSKA-JELESZYŃSKA D., 2013, Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast, „Journal of Health Sciences”, 3, 14, s. 99–107.

PANCEWICZ A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

PIETRZAK M., 2013, Potencjał rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia, „Problemy Ekologii Krajobrazu”: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, XXXIV, s. 205–211.

PRIEOBRAŻENSKIJ W.S., WIEDIENIN J.A., 1971, Geografia i oddych, Izd. Znanie, Moskwa.

PRZEWOŹNIAK M., 1991, Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

RICHLING A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa.

SŁOWIŃSKI M., NADOLNY G., 2007, Wielka Pętla Wielkopolski. Warta – Noteć – Gopło – Warta. Przewodnik nie tylko dla wodniaków, Satchwell, Warszawa.

TOŁWIŃSKI T., 1948, Urbanistyka, t. 1 i 2, Wyd. Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

http://mapy.isok.gov.pl/imap/; 02.04.2017.

http://www.wielka-petla.pl/wielka-petla-wielkopolski.html; 11.10.2017.

https://www.bip.gov.pl/; 24.02.2018.

First Page

15

Last Page

24

Language

pol

Share

COinS