https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.03">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

W sytuacji niewystarczających dotacji na działalność merytoryczną muzeów, zwłaszcza samorządowych, a także niskiej frekwencji zwiedzających, słabo zainteresowanych tradycyjną ofertą placówek, istnieje pilna potrzeba wzbogacania jej o dodatkowe elementy odpowiadające oczekiwaniom współczesnego klienta. Obserwacja prężnie działających muzeów w Polsce i na świecie wskazuje, że takim atrakcyjnym, poszerzającym produkt muzealny komponentem jest organizacja wydarzeń kulturalnych. Artykuł jest próbą wyjaśnienia roli wydarzeń kulturalnych w kształtowaniu produktu muzeum na podstawie analizy konkretnego przypadku Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze-Jagniątkowie.

Keywords

muzeum, produkt muzeum, wydarzenia kulturalne

References

ALLEN J., 2009, Event planning: The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events, John Wiley & Sons Ontario, Canada, ss. 448, ISBN: 978-0-470-15574-5.

BLADEN C., KENNELL J., ABSON E., WILDE N., 2012, Events management, Routledge, Oxon, ss. 440, ISBN: 978-0-415-57742-7.

CRESWELL J.W., 1998, Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, CA, ss. 403, ISBN: 978-0-761-90144-0.

FOLGA-JANUSZEWSKA D., 2008, Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Raport dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.

GETZ D., 2005, Event management and event tourism, Cognizant Communication Corporation, New York, ss. 439, ISBN: 978-1-882-34546-5.

GETZ D., 2008, Event tourism: Definition, evolution, and research, „Tourism Management”, 29, s. 403–428.

GETZ D., PAGE J.S., 2016, Progress and prospects for event tourism research, „Tourism Management”, 52, s. 593–631.

GOLDBLATT J., 2002, Global event special events: Twenty first century management, John Wiley & Sons Inc., New York, ss. 459, ISBN: 0-471-39687-7.

GREFFE X., KREBS A., PFLIEGER S., 2017, The future of the museum in the twenty-first century: recent clues from France, „Museum Management and Curatorship”, 32 (40), s. 319–334.

HEIJNEN W., 2010, The new professional: Underdog or expert? New museology in the 21th century, „Sociomuseology”, 3 (37), s. 13–23.

HÖLLING H.B., 2017, Lost to museums? Changing media, their worlds, and performance, „Museum History Journal”, 10 (1), s. 97–111.

IDZIAK W., 2007, Współczesne tendencje w muzealnictwie, http://muzoblog.org/files/W_Idziak_Wspolczesne_tendencje.pdf, 25.02.2018 r.

JAGO L.K., SHAW R.N., 1998, Special events: A conceptual and definitional framework, „Festival Management & Event Tourism”, 5, s. 21–32.

KAP M., 2016, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów – nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości, „Kultura – Media – Teologia”, 25, s. 100–132.

KRUCZEK Z., 2017, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011–2015. Dynamika, trendy, studia przypadku, Proksenia, Kraków, ss. 200, ISBN: 978-83-60789-66-7.

KRUCZEK Z., KUREK A., NOWACKI M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków, ss. 240, ISBN: 978-83-60789-01-8.

KRZYWORZEKA P., 2014, Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etnografii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 1, s. 177–198.

Kultura w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.

Kultura w 2009 r., 2010, GUS, Warszawa.

Kultura w 2015 r., 2016, GUS, Warszawa.

LORD B., LORD G.D., 1997, The manual of Museum Management, Altamira Press, Walnut Creek–London–New York–Oxford.

MATTHEWS D., 2008, Special event production: The process, Butterworth-Heinemann, Oxford, ss. 266, ISBN: 978-0-7506-8243-5.

MATTHEWS D., 2016, Special event production: The process, Rutledge, London–New York, ss. 264, ISBN: 978-1-138-78565-6.

MCCALL V., GREY C., 2014, Museums and the ‘new museology’: theory, practice and organizational change, „Journal of Museum Management & Curatorship”, 29 (1), s. 19–35.

MORSE J.M., 2000, Determining sample size, „Qualitative Health Research”, 10 (1), s. 3–5.

MORSE J.M., 1994, Designing funded qualitative research, [in:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), Handbook of qualitative inquiry, Publication Sage, Thousand Oaks, CA, s. 220–235, ISBN: 978-0-803-94679-8.

MURZYN-KUPISZ M., 2016, Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów: zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych, w Muzea w Polsce. Projekt statystyka muzeów (2013–2015), NIMOZ, Warszawa, s. 81–117.

Museums Association, 2015, Cuts survey 2015. Report, www.museumsassociation.org; 24.10.2017 r.

Museums Association, 2017, Museums in the UK 2017. Report, www.museums association.org; 24.10.2017 r.

PATTON M.Q., 1990, Qualitative evaluation and research methods, Sage, Newbury Park, California.

Special eurobarometer 399. Cultural access and participation report, 2013, European Commission.

STASIAK A., 2010, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, A. Stasiak (red.), Wyd. WSTH, Łódź, s. 117–134.

VERGO, P., 1989, The new museology (Chapter one), [in:] The new museology, P. Vergo (ed.), Books, London, s. 10–23.

Themed Entertainment Association (TEA), 2016, The global attractions attendance report, 2016. Theme index and museum index, www.TEAconnect.org, 24.02.2018 r.

TOMIUC A., 2014, Navigating culture. Enhancing visitor museum experience through mobile technologies. From smartphone to gogle glass, „Journal of Media Research”, 7, 3 (20), s. 33–46, ISSN: 1844-8887.

WALTL CH., 2006, Museums for visitors: Audience development – A crucial role for successful museum management strategies, Intercom 2006, Conference paper, Taiwan: ICOM, s. 1–7, http://www.intercom.museum/Taiwan2006a.html; 18.10.2017 r.

https://sjp.pwn.pl/sjp-local/slowniki.

First Page

25

Last Page

34

Language

pol

Share

COinS