•  
  •  
 

Volume 28, Issue 2 (2018)

Article

PDF

Triathlon as a form of sports consumption: Motives for participation
Ewa Malchrowicz-Mośko, Maciej Młodzik, Adrianna Banio, and Adam Omorczyk

PDF

Triathlon jako forma konsumpcji sportowej – motywacje do udziału
Ewa Malchrowicz-Mośko, Maciej Młodzik, Adrianna Banio, and Adam Omorczyk

PDF

Participation in international robotics competitions as a new form of student travel
Luiza Wieczorek, Wiktor Piech, Bartłomiej Cybulski, Mateusz Kujawiński, and Agnieszka Węgierska

PDF

Udział w międzynarodowych konkursach robotycznych jako nowa forma podróży studenckich
Luiza Wieczorek, Wiktor Piech, Bartłomiej Cybulski, Mateusz Kujawiński, and Agnieszka Węgierska