https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.01">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0001-7737-4455 Kaczmarek Sylwia

Abstract

Celem autorki artykułu jest analiza w ujęciu aksjologicznym procesów demolowania i rewitalizacji miejskiej przestrzeni turystycznej na przykładzie Hawany (Kuba) w kontekście relacji społecznych między turystami a mieszkańcami oraz ocena znaczenia zidentyfikowanych prawidłowości w przebiegu i skutkach tych procesów. W rezultacie analizy zidentyfikowano uwarunkowania demolowania przestrzeni turystycznej w Hawanie, czynniki egzo- i endogeniczne kształtujące ten proces, dwa typy rewitalizacji realizowanej jako działania naprawcze, a także wymieniono cechy relacji między mieszkańcami a turystami. Wyniki badań opatrzono autorskim komentarzem, wskazując elementy relacji społecznych, które powinny być brane pod uwagę przy realizacji procesu rewitalizacji miejskiej przestrzeni turystycznej, aby skutecznie ograniczać istniejące i potencjalne konflikty między mieszkańcami a turystami.

Keywords

rewitalizacja, przestrzeń turystyczna, demolowanie, relacje społeczne, Hawana

References

AGARWAL S., SHAW G. (red.), 2007, Managing costal tourism resorts: A global perspective, Channel View Publications, [b.m.].

BONIFACE B.G., COOPER CH., 2001, Worldwide destinations: The geography of travel and tourism, Elsevier, [b.m.].

BOUJROUF S., TEBBAA Q. (red.), 2011, Tourisme et pauvreté, Editions des Archives Contemporaines, Paris.

BUTLER R., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources, „The Canadian Geographer”, 24, 1, s. 5–12.

BUTLER R.W. (red.), 2006a, The tourism area life cycle, t. 1: Applications and modifications, Channel Viev Publications, Clevedon–Buffalo–Toronto.

BUTLER R.W. (red.), 2006b, Tourism area life cycle, t. 2: Conceptual and theoretical issues, Channel Viev Publications, [b.m.].

COLANTONIO A., POTTER R.B., 2006, Urban tourism and development of the socialist state: Havana during the „special period”, Ashgate, [b.m.].

COOPER CH. i in., 2005, Tourism: Principles and practice, Pearson Education, [b.m.].

DEWAILLY J.M., 1996, L'espace touristique: du réel au virtuel, 28é Congrés sur la Géographie, Haga.

DEWAILLY J.M., PLAMENT E., 2000, Le tourisme, Campus Géographie, SEDES, [b.m.].

HARRISON D., 2001, Tourism and the less developed world: Issues and case studies, Cabi Publishing, [b.m.].

HENTHORNE T.L., 2018, Tourism in Cuba. Casinos, castros and challenges, Emerald Publishing Ltd., [b.m.].

JOHNSON D.L., LEWIS L.A., 2007, Land degradation: Creation and destruction, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Oxford.

JOHNSTON C.S., 2001, Shoring the foundations of the destination life cycle model. Part 1: Ontological and epistemological considerations, „Tourism Geographies”, 3, 1, s. 2–28.

KACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KACZMAREK S., 2006, Urban tourism – the blessing or the curse, [w:] R.C. Lois Gonzáles (red.), Urban changes in different scales: systems and structures, Universidade de Santiago de Compostela, [b.m.], s. 361–368.

KACZMAREK S., 2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie”, 5, s. 9–19.

KACZMAREK S., 2015, Degradacja i rewitalizacja przestrzeni turystycznej. Refleksja teoretyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 27–37.

KACZMAREK S., 2017, Demolowanie jako radykalne narzędzie w procesie rewitalizacji, „Studia Miejskie”, 28, s. 9–20.

KACZMAREK S., KOWALCZYK A., 2016, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i turystycznych, „Folia Turistica”, 41, s. 283–309.

KERR R., 2009, The metamorphosis of Cuban architecture; development, decay and opportunity, University of Edinburgh, Edinburgh.

PEÑARANDA CURRIE L., 2012, From colonial port to post-revolution: Urban planning for 21st century Havana, consilience, „The Journal of Sustainable Development”, 8, s. 50–69.

REYNOLDS WOLFE L., 2000, Contesting the global restoration and neighborhood identity in Old Havana, http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/ReynoldsWolfe.PDF; 21.07.2018.

RYAN CH., 2003, Recreational tourism: Demands and impacts, Channel View Publications, Clevedon–Buffalo–Toronto–Sydney.

SCHEYVENS R., 2002, Tourism for development: Empowering communities, Pearson Education, [b.m.].

SMITH M., RICHARDS G., 2012, Routledge handbook of cultural tourism, Routledge, [b.m.].

STAMM L., 2014, Deconstructing the dual city: preservation and tourism in La Habana Vieja, Senior Capstone Projects, Paper 385, Vassar College, Digital Window @ Vassar.

VALLADARES A., 2018, The built environment in contemporary Old Havana: Building systems in a historic district, School of Urban Planning, McGill University, Montreal.

WEAVER D., 2012, Sustainable tourism theory and practice, Routledge, [b.m.].

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

YIN R.K., 2014, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

First Page

7

Last Page

15

Language

pol

Share

COinS