https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.05">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0002-7676-1477 Malchrowicz-Mośko Ewa

http://orcid.org/0000-0001-5514-9177 Banio Adrianna

Abstract

W artykule zaprezentowano triathlon jako nowoczesną formę konsumpcji sportowej. W części teoretycznej opisano znaczenie imprez triathlonowych dla rozwoju turystyki oraz promocji zdrowia i aktywności fizycznej. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych podczas imprezy Triathlon Środa Wielkopolska 2018. Ustalono profil społeczno-demograficzny uczestnika imprezy (N = 109) oraz jego motywację do wzięcia w niej udziału. Informacje zawarte w artykule mogą mieć duże znaczenie dla osób zaangażowanych w rozwój sportu i turystyki w małych miejscowościach w Polsce.

Keywords

triathlon, promocja aktywności fizycznej, turystyka sportowa

References

AALTONEN S. i in., 2012, Motives for and barriers to physical activity in twin pairs discordant for leisure time physical activity for 30 years, „International Journal of Sports Medicine”, 33, 1, s. 157–163.

ALDRIDGE A., 2006, Konsumpcja, Key Concepts, Warszawa.

BIERNAT E., PIĄTKOWSKA M., 2012, Rekreacyjna aktywność fizyczna Polaków na tle Europy. Raport dla Departamentu Analiz i Polityki Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.

BOROWIEC A., LIGNOWSKA I., 2012, Is the ideology of healthism a distinctive feature of the middle class in Poland?, „Culture and Society – Sport in Culture”, 56, 3, s. 95–111.

CRAWFORD R., 2006, Health as a meaningful social practice, „Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine”, 10, 4, s. 401–420.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2016, Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów. Raport analityczny, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.

OMYŁA-RUDZKA M., 2013, Aktywność fizyczna Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

SCHULZE G., 1992, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus-Verlag, Frankfurt am Main.

STEMPIEŃ J., 2016, Bieganie, zwiedzanie i klasa średnia – przygarść socjologicznych uwag i obserwacji o turystyce biegowej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 48–59.

WARBURTON D.E., NICOL C.W., BREDIN S.S., 2006, Health benefits of physical activity: The evidence, „Canadian Medical Association Journal”, 174 , 6, s. 801–809.

WALCZAK M., GRACZ J., TOMCZAK M., 2011, Poszukiwanie doznań jako tendencja we współczesnej aktywności sportowo-rekreacyjnej, [w:] P. Niedzielski, J. Witek (red.), Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 47–65.

WEED M., 2008, Sports tourism experience, „Journal of Sport and Tourism”, 13, 1, s. 1–4.

www.who.int.

First Page

45

Last Page

51

Language

pol

Share

COinS