https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.06">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0002-6994-3045 Minkwitz Aleksandra

Abstract

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy serwisy społecznościowe mogą być efektywnym źródłem danych, przydatnych w kontekście planowania turystyki w skali lokalnej. W pierwszej części artykułu opisano, jaką rolę pełnią media społecznościowe w przemyśle turystycznym, zawarto syntetyczne omówienie najczęściej pojawiających się tematów badań związanych z wykorzystaniem MS w turystyce, a także scharakteryzowano serwis społecznościowy TripAdvisor, będący przedmiotem badania. W drugiej części przedstawiono wyniki przeprowadzonego z wykorzystaniem serwisu badania, którym objęto odpowiednio po 30 najpopularniejszych hoteli, restauracji oraz atrakcji turystycznych w Poznaniu. Rezultaty badania przedstawiono za pomocą pięciu map wynikowych. Rezultaty opatrzone są komentarzem na temat zagrożeń, z którymi związana jest analiza danych tego typu, a także możliwych przyszłych kierunków badań.

Keywords

media społecznościowe w turystyce, Web 2.0, TripAdvisor, UGC, planowanie rozwoju turystyki

References

AYEH J.K., AU N., LAW R., 2013, „Do we believe in TripAdvisor?” Examining credibility perceptions and online travelers’ attitude toward using user-generated content, „Journal of Travel Research”, 52 (4), s. 437–452.

BANERJEE S., CHUA A.Y.K., 2013, Reliability of reviews on the Internet: The case of TripAdvisor, World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco.

BERTHON P.R. i in., 2012, Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy, „Business Horizons”, 55 (3), s. 261–271.

BRZEZIŃSKI S., JASIŃSKI M., 2014, Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i Rynek”, 3, s. 9–17.

CHAN N.L., GUILLET B.D., 2011, Investigation of social media marketing: How does the hotel industry in Hong Kong perform in marketing on social media websites?, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, 28 (4), s. 345–368.

FOTIS J., BUHALIS D., ROSSIDES N., 2012, Social media use and impact during the holiday travel planning process, Paper presented at the 19th international conference on information and communication technologies in travel and tourism (ENTER), January 25–27, 2012. Sweden: Helsingborg.

HAYS S., PAGE S. J., BUHALIS D., 2013, Social media as a destination marketing tool: Its use by national tourism organisations, „Current Issues in Tourism”, 16 (3), s. 211–239.

HOWE J., 2009, Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business, Three Rivers Press, Nowy Jork.

KAPLAN A.M., HAENLEIN M., 2010, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, „Business Horizons”, 53 (1), s. 59–68.

KRUCZEK Z., 2016a, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 35, s. 25–35, https://doi.org/10.18276/ept.2016.3.35-02

KRUCZEK Z., 2016b, Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011–2015, Polska Organizacja Turystyczna, Kraków–Warszawa.

KWOK L., YU B., 2013, Spreading social media messages on Facebook, „Cornell Hospitality Quarterly”, 54 (1), s. 84–94.

LIU Z., SIGUAW J.A., ENZ C.A., 2008, Using tourist travel habits and preferences to assess strategic destination positioning: The case of Costa Rica, „Cornell Hospitality Quarterly”, 49 (3), s. 258–281.

MCAFEE A., BRYNJOLFSSON E., 2012, Big data: The management revolution, „Harvard Business Review”, 90 (10), s. 61–67.

MIGUÉNS J., BAGGIO R., COSTA C., 2008, Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study, „Advances in Tourism Research”, 26 (28), s. 26–28.

MUNAR A.M., JACOBSEN J.K. S., 2014, Motivations for sharing tourism experiences through social media, „Tourism Management”, 43, s. 46–54.

O’REILLY T., 2005, What is Web 2.0, O’Reilly Media, https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

PHILLIPS P., MOUTINHO L., 2014, Critical review of strategic planning research in hospitality and tourism, „Annals of Tourism Research”, 48, s. 96–120.

POLAŃSKA K., WASSILEW A., 2015, Analizy big data w serwisach społecznościowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 44 (4/2015), s. 117–128.

PUDEŁKO M., 2017, Prawdziwa historia Internetu, wyd. 3, Itstart, Warszawa.

SZROMNIK A., 2012, Marketing terytorialny, http://images.iformat.pl/195911E5EB/84EC0342-6DCD-4477-84F9-1BB7324257A8.pdf

Tripadvisor, Dochodzenie: kara więzienia za zamieszczanie fałszywych recenzji, 2018, https://pl.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w4237

UNWTO, 2017, Tourism Highlights 2017 Edition, https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029

XIANG Z., GRETZEL U., 2010, Role of social media in online travel information search, „Tourism Management”, 31 (2), s. 179–188.

ZAJADACZ A., 2017, Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 1 (37) 2017, s. 127–146.

https://www.alexa.com/siteinfo/tripadvisor.com

https://www.alexa.com/siteinfo/yelp.com

https://www.tripadvisor.com

https://www.tripadvisor.mediaroom.com

First Page

53

Last Page

59

Language

pol

Share

COinS