https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.07">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0001-9041-9953 Olszewski Marcin

Abstract

Transfer wiedzy z uczelni do podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego staje się obecnie coraz istotniejszym zadaniem w ramach misji uczelni. Wyzwanie to dotyczy także jednostek naukowych i naukowców prowadzących badania nad turystyką. W artykule przeprowadzono ocenę potencjału tego transferu, który można rozumieć jako zdolność do zaangażowania się we współpracę z podmiotami otoczenia. Wykorzystano w tym celu jedną z miar, tj. siłę naukową, mierzoną liczbą i tematyką projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania wskazują na relatywnie niską zdolność badaczy zajmujących się turystyką do pozyskiwania grantów badawczych. Jednak tematyka grantów i jej zróżnicowanie stanowią o istotnym potencjale transferu wiedzy.

Keywords

uczelnie wyższe, transfer wiedzy, potencjał transferu, projekty badawcze, gospodarka turystyczna

References

ARVANITIS S., KUBLI U., WOERTER M., 2008, University-industry knowledge and technology transfer in Switzerland: What university scientists think about co-operation with private enterprises, „Research Policy”, 37 (10), s. 1865–1883, doi: 10. 1016/j.respol.2008.07.005.

BEKKERS R., FREITAS I.M., 2008, Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: To what degree do sectors also matter?, „Research Policy”, 37 (10), s. 1837–1853, doi: 10.1016/j.respol.2008.07.007.

BOARDMAN P.C., PONOMARIOV B.L., 2009, University researchers working with private companies, „Technovation”, 29, s. 142–153, doi: 10.1016/j.technovation.2008.03.008.

D'ESTE P., PATEL P., 2007, University-industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry?, „Research Policy”, 36, s. 1295–1313, doi: 10.1016/j.respol.2007.05.002.

D’ESTE P., IAMMARINO S., 2010, The spatial profile of university-business research partnerships, „Papers in Regional Science”, 89 (2), s. 335–350, doi: 10.1111/j.1435-5957.2010. 00292.x.

LEE J., MANSFIELD E., 1996, Intellectual property protection and U.S. foreign direct investment, „The Review of Economics and Statistics”, 78 (2), s. 181–186, doi: 10.2307/2109919.

MAIETTA O.W., 2015, Determinants of university-firm R&D collaboration and its impact on innovation: A perspective from a low-tech industry, „Research Policy”, 44 (7), s. 1341–1359, doi: 10.1016/j.respol.2015.03.006.

MANSFIELD E., 1995, Academic research underlying industrial innovations: Sources, characteristics, and financing, „The Review of Economics and Statistics”, 77 (1), s. 55–65, doi: 10.2307/2109992.

MARZANO G., SCOTT N., 2009, Power in destination branding, „Annals of Tourism Research”, 36 (2), s. 247–267, doi: 10.1016/j.annals.2009.01.004.

MUSCIO A., NARDONE G., 2012, The determinants of university-industry collaboration in food science in Italy, „Food Policy”, 37 (6), s. 710–718, doi: 10.1016/j.foodpol.2012.07.003.

Narodowe Centrum Nauki, 2018, Statystyki konkursów NCN, https://www.ncn.gov.pl/statystyki/.

PERKMANN M. i in., 2013, Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations, „Research Policy”, 42 (2), s. 423–442, doi: 10. 1016/j.respol.2012.09.007.

RAJALO S., VADI M., 2017, University-industry innovation collaboration: Reconceptualization, „Technovation”, 62–63, s. 42–54, doi: 10.1016/j.technovation.2017.04.003.

REED M.G., 1997, Power relations and community-based tourism planning, „Annals of Tourism Research”, 24 (3), s. 566–591, doi: 10.1016/S0160-7383(97)00023-6.

SAITO H., RUHANEN, L., 2017, Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders, „Journal of Hospitality and Tourism Management”, 31, s. 189–196, doi: 10.1016/j.jhtm.2017.01.001.

SCHARTINGER D., SCHIBANY A., GASSLER H., 2001, Interactive relations between university and firms: Empirical evidence for Austria, „Journal of Technology Transfer”, 26 (3), s. 255–268, doi: 10.1023/A:1011110207885.

SOBAIH E.A., JONES E., 2015, Bridging the hospitality and tourism university-industry research gap in developing countries: The case of Egypt, „Tourism and Hospitality Research”, 15 (3), s. 161–177, doi: 10.1177/1467358415578188.

ZUCKER L.G., DARBY M.R., ARMSTRONG J.S., 2002, Commercializing knowledge: University science, knowledge capture, and firm performance in biotechnology, „Management Science”, 48 (1), s. 138–153, doi: 10.1287/mnsc.48.1.138.14274.

First Page

61

Last Page

66

Language

pol

Share

COinS