https://doi.org/10.2478/tour-2018-0016">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The article presents opportunities for foreign travel by students based on trips to international competitions, in particular robotic competitions. As the data collected show, these have attracted several thousand participants in recent years. The article presents an additional effect of participation in such competitions which is tourism during the trips.

Keywords

competition tourism, United States, students, mars rover

References

HUT P., JAROSZEWSKA E., 2011, Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na świecie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

MICHAEL I., ARMSTRONG A., KING B., 2003, The travel behawior of international students: The relationship between studying abroad and their choice of tourist destinations, Journal of Vacation Marketing, 10 (1), pp. 57-66.

MIŃSKI R., 2017, Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, Przegląd Socjologii Jakościowej, XIII, 3, pp. 30-51.

OKÓLSKI M., 2017, Nowa, krucha mapa europejskich migracji, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1 (163), pp. 5-28.

PRETTYMAN B., 2017, The Utah travel guide. Life elevated, Utah Office of Tourism, Film and Global Branding.

Raport. Kobiety na politechnikach 2007-2017, 2017, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, marzec.

RÓŻYCKI P., KRUCZEK Z., 2017, Turystyka kosmiczna: historia i przyszłość oraz jej miejsce w typologii turystyki kulturowej, [in:] S. Owsianowska, R. Winiarski (eds.), Antropologia turystyki, ser. Monografia, 35, pp. 173-189.

RÓŻYCKI P., WYSOCZYŃSKA B., 2011, Space tourism – a twenty-first century phenomenon, New Problems of Tourism, 1 (4). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku, 2016, GUS, Warszawa.

VARASTEH H., MARZUKI A., RASOOLIMANESH S.M., 2014, Factors affecting international student’s Ravel behaviour, Journal of Vacation Marketing, 21 (2), pp. 1–19.

http://roverchallenge.eu/pl/home/; 29.11.2018.

http://roverchallenge.eu/pl/o-erc/; 29.11.2018.

http://urc.marssociety.org/; 29.11.2018.

http://utah.com/; 30.11.2018.

http://worldrobotsummit.org/en/; 29.11.2018.

http://www.visitutah.com/; 30.11.2018.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Society; 29.11.2018.

https://irma.nps.gov; 30.11.2018.

https://pl.usembassy.gov; 25.11.2018.

https://www.eu-robotics.net/robotics_league/about/the-european-robotics-league/index.html; 29.11.2018.

https://www.indianroverchallenge.in/; 29.11.2018.

https://www.mbzirc.com/; 29.11.2018.

www.factfinder.census.gov; 25.11.2018.

www.tripsavvy.com; 25.11.2018.

www.statista.com; 25.11.2018.

www.booking.com; 25.11.2018.

First Page

63

Last Page

72

Language

eng

Share

COinS