https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.08">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

W artykule przedstawiono możliwości odbywania podróży zagranicznych przez studentów uczestniczących w międzynarodowych konkursach, w szczególności w zawodach robotycznych, popularnych między innymi wśród polskich studentów. Jak pokazują zebrane dane zawody te przyciągnęły nawet kilka tysięcy uczestników w ciągu ostatnich lat. Zaprezentowany został dodatkowy efekt ich uczestnictwa w konkursach, jakim jest turystyka uprawiana w trakcie takich wyjazdów i nazwana przez autorów turystyką konkursową.

Keywords

turystyka konkursowa, Stany Zjednoczone, studenci, łazik marsjański

References

HUT P., JAROSZEWSKA E., 2011, Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na świecie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

MICHAEL I., ARMSTRONG A., KING B., 2003, The travel behavior of international students: The relationship between studying abroad and their choice of tourist destinations, „Journal of Vacation Marketing”, 10 (1), s. 57–66.

MIŃSKI R., 2017, Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, XIII, 3, s. 30–51.

OKÓLSKI M., 2017, Nowa, krucha mapa europejskich migracji, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 1 (163), s. 5–28.

PRETTYMAN B., 2017, The Utah travel guide. Life elevated, Utah Office of Tourism, Film and Global Branding.

Raport. Kobiety na politechnikach 2007–2017, 2017, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, marzec.

RÓŻYCKI P., KRUCZEK Z., 2017, Turystyka kosmiczna: historia i przyszłość oraz jej miejsce w typologii turystyki kulturowej, [w:] S. Owsianowska, R. Winiarski (red.), Antropologia turystyki, ser. Monografia, 35, s. 173–189.

RÓŻYCKI P., WYSOCZYŃSKA B., 2011, Space tourism – a twenty-first century phenomenon, „New Problems of Tourism”, 1 (4).

Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku, 2016, GUS, Warszawa.

VARASTEH H., MARZUKI A., RASOOLIMANESH S.M., 2014, Factors affecting international student’s Ravel behaviour, „Journal of Vacation Marketing”, 21 (2), s. 1–19.

http://roverchallenge.eu/pl/home/; 29.11.2018.

http://roverchallenge.eu/pl/o-erc/; 29.11.2018.

http://urc.marssociety.org/; 29.11.2018.

http://utah.com/; 30.11.2018.

http://worldrobotsummit.org/en/; 29.11.2018.

http://www.visitutah.com/; 30.11.2018.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Society; 29.11.2018.

https://irma.nps.gov; 30.11.2018.

https://pl.usembassy.gov; 25.11.2018.

https://www.eu-robotics.net/robotics_league/about/the-european-robotics-league/index.html; 29.11.2018.

https://www.indianroverchallenge.in/; 29.11.2018.

https://www.mbzirc.com/; 29.11.2018.

www.factfinder.census.gov; 25.11.2018.

www.tripsavvy.com; 25.11.2018.

www.statista.com; 25.11.2018.

www.booking.com; 25.11.2018.

First Page

67

Last Page

78

Language

pol

Share

COinS