https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.10">
  •  
  •  
 

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0002-6837-344X Žuromskaitė Brigita

http://orcid.org/0000-0002-9410-7663 Nagaj Rafał

Abstract

Ataki terrorystyczne w popularnych destynacjach turystycznych spowodowały pojawienie się istotnego dylematu, jakim jest znalezienie sposobów ochrony turystów i zapewnienie im odpowiedniej jakości odpoczynku. W artykule została przeprowadzona analiza ważności „miękkich” i „twardych” środków bezpieczeństwa, stosowanych w obiektach turystyki kulturowej, na podstawie przeprowadzonych wśród młodych turystów z Litwy badań ankietowych. Ich wyniki pokazały, że młodzi turyści znają środki bezpieczeństwa, stosowane w miejscach zagrożenia terroryzmem, chcą jednak podróżować bez ograniczeń, w poczuciu wolności, ale także z pewnością, że podróżują bezpiecznie.

Keywords

infrastruktura turystyczna, ryzyko terrorystyczne, bezpieczeństwo turystów

References

BARTON C., HAYWOOD J., JHUNJHUNWALA P., BHATIA V., 2013, Travelling with Millennials. The Boston Consulting Group, http://www.bcg.com/documents/file129974.pdf.

BERNAŚ B., PUJER K., 2014, Bezpieczeństwo i zagrożenia w turystyce, „The Wroclaw School of Banking Research Journal”, 15, 2, s. 223–243.

BUFFA F., 2015, Young tourists and sustainability. Profiles, attitudes, and implications for destination strategies, „Sustainability”, 7, s. 14042–14062.

GARG A., 2015, Travel risks vs tourist decision making: A tourist perspective, „International Journal of Hospitality & Tourism Systems”, 8 (1), s. 1–9.

HENDERSON J.C., 2007, Tourism crises: causes, consequences and management, Elsevier, Amsterdam.

HORNER S., SWARBROOKE J., 2009, International cases in tourism management, Elsevier, Amsterdam.

How Millennials killed travel marketing as we know it, http://www.mdgadvertising.com/e-books/How-Millennials-Killed-Travel-Marketing/Millennial-Traveler-Ebook.pdf.

MACHADO A., 2014, How Millennials are changing travel, https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/howmillennials-are-changing-international-travel/373007/.

MANSFELD Y., PIZAM A., 2006, Tourism, security and safety: from theory to practice, Elsevier, Amsterdam.

MARCZAK M., 2012, Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 4, 20, s. 89–102.

MOISĂ C.O., 2010, Aspects of the youth travel demand, „Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica”, 12 (2), s. 575–582.

MORRISON G., FERNANDES L., HAYASHI C., 2016, Millennial traveller report. Factory & expedia, https://www.foresightfactory.co/wp-content/uploads/2016/11/Expedia-Millennial-Traveller-Report-Final.pdf.

MURA P., 2010, ‘Scary... but i like it!’ Young tourists’ perceptions of fear on holiday, „Journal of Tourism and Cultural Change”, 8 (1–2), s. 30–49.

PACZYŃSKA-JĘDRYCKA M., EIDER J., 2017, Turystyka w obliczu terroryzmu, „Handel Wewnętrzny”, 4 (369), s. 196–205.

red24’s Global terrorism risk map 2017, https://opinion.red24.com/2017/01/10/red24s-global-terrorism-risk-map-2017/

SANTANA G., 2005, Globalisation, safety and national security, [w:] W. Salah, C. Cooper (eds.), Tourism in the age of globalisation, Routledge, London, New York, s. 213–241.

SCHROEDER A., PENNINGTON-GRAY L., KAPLANIDOU K., ZHAN F., 2013, Destination risk perceptions among US residents for London as the Host City of the 2012 Summer Olympic Games, „Tourism Management”, 38, s. 107–119.

SURVILA A., MIKĖNAS E., ŽUROMSKAITĖ B., 2017, The impact of terrorism on the tourism sector of Lithuania, „Montenegrin Journal of Economics”, 13, 3, s. 101–118.

TARLOW P., 2006, A social theory of terrorism and tourism, [w:] Y. Mansfeld, A. Pizam (eds.), Tourism, security and safety: from theory to practice, Elsevier, Amsterdam, s. 33–48.

TARLOW P., 2014, Reflective epilogue: concerns in tourism safety, „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage”, 2, s. 68–70.

Travel risk and reality. The new normal for business 2016; https://www.internationalsos.com/risk-outlook.

ŽUROMSKAITĖ B., NAGAJ R., DAČIULYTĖ R., 2018, Source of information on the perceived risk and safety in the tourism Industry, [w:] N. Grünwald, M. Zakrzewska (eds.), Series of the Robert-Schmidt-Institut: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on „Modern Economics”, University of Wismar, Wismar, s. 179–185.

First Page

93

Last Page

100

Language

pol

Share

COinS