https://doi.org/10.2478/tour-2018-0019">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-4099-0224 Janiak Małgorzata

http://orcid.org/0000-0002-4465-0043 Kozłowska-Adamczak Monika

Abstract

The hospitality industry is classified as the most fundamental tourism service. As far as the dynamic development of the internet and its constantly growing number of its users are concerned, it seems natural for tourism managers and hoteliers to reach for this particular medium to present their offers and to sell them. Nowadays, the most significant issue for the entire hospitality industry is the broad scope of the global and international booking portals which are the contemporary distribution channels for tourism products and services worldwide. The aim of the following article is to assess the usability and functionality of four booking portals acclaimed on the Polish market (booking.com, hrs.com, hotels.com and hotel.info) with regard to the consumer’s (tourist’s) point of view and an evaluation of the suitability of this particular source of data for academic research through applying this method to hotels located in five Polish metropolises (Warsaw, Kraków, Łódź, Wrocław and Poznań).

Keywords

e-marketing, usability of booking portals, evaluation

References

ANTONOWICZ W., 2018, Jak odpalić biznes hotelowy w Internecie – sześć kroków, [in:] ABC inwestycji hotelowych. Raport Magazynu Hotelarz, Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia, Warszawa, pp. 48-50.

BAŃSKI J., 2006, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena, Studia Obszarów Wiejskich, v. 11: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, pp. 59-72.

BŁASZCZUK W., WITKOWSKI C., 2006, Hotelarstwo w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wyd. Akademickie WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin.

BONICKA J., ANTONOWICZ W., 2018, Inteligentne, sprofilowane systemy przetwarzania danych, [in:] Economy & technology & marketing trends 2018, Wyd. Profitroom, Poznań, pp. 34-35.

BRANNBACK M., 1997, Is the Internet changing the dominant logic of marketing?, European Management Journal, 15, 6, pp. 698-707.

DROZDOWSKA M., DUDA-SEIFERT M., 2016, Travel websites: A relevant source of statistical information?, Turyzm/Tourism, 26, 2, pp. 7-13.

ESCOBAR-RODRÍGUEZ T., CARVAJAL-TRUJILLO E., 2013, An eevaluation of Spanish hotel websites: Informational vs. Relational strategies, International Journal of Hospitality Management, 33, pp. 228-239.

GUZIK R., 2006, Gminy w Internecie, [in:] B. Domański, W. Jarczewski (eds.), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Departament Gospodarki i Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, pp. 75-79.

HYSKI M., BEDNARZAK J., 2012, Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice.

KOTLER P., 2002, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

LAW R., 2009, Disintermediation of hotel reservations: The perception of different groups of online buyers in Hong Kong, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21, 6, pp. 766-772.

MATCZAK A., 1986, Przyrodnicze podstawy organizacji wypoczynku w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 2, pp. 25-45.

MARCUSSEN C.H., 2008, Trends in European internet distribution – of travel and tourism services. Trends in European internet distribution – of travel and tourism services, http://195.130.87.21:8080/dspace/handle/123456789/864?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record; 17.10.2018.

NOWAKOWSKI M., 2012, Użyteczność oficjalnych serwisów internetowych miast na turniej EURO 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 29, pp. 43-56, ISSN 0867-1753, ISSN 1640-6818.

PIĄDŁOWSKI K., 2006, Portale internetowe, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, Warszawa.

PRAŁAT E., 2011, Badania witryn internetowych polskich gmin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 67, pp. 564-571.

PRZYBYLAK D., 2005, Znaczenie marketingu w usługach turystycznych, [in:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (eds.), Hotelarstwo, rekreacja, turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Wyd. WSGiH w Poznaniu, Poznań, pp. 256-266.

RUNGE J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

SHELDON P.J., 1997, Tourism information technology, CAB International, Wallingfort.

STANGL B., INVERSINI A., SCHEGG R., 2016, Hotels’ dependency on online intermediaries and their chosen distribution channel portfolios: Three country insights, International Journal of Hospitality Management, 52, pp. 87-96.

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników, DzU 2018, poz. 650.

WERTHNER H., RICCI F., 2004, E-commerce and tourism, Communitation of the ACM, 47, 12, pp. 101-105.

WERTHNER H., KLEIN S., 1999, Information technology and tourism, Springer Verlag Vien, Vien.

WITKOWSKI Cz., 2007, Hotelarstwo, part 1: Podstawy hotelarstwa, Wyd. Almamer, Warszawa, pp. 261.

WOJCIECHOWSKA J., 2003, Analiza i ocena zagospodarowania turystycznego, [in:] S. Liszewski (ed.), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 136-156.

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=29196.

https://pl.hotels.com/.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-internetowy0.

https://www.booking.com/.

https://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=14002.

https://www.hotel.info/.

https://www.hrs.com/.

First Page

93

Last Page

100

Language

eng

Share

COinS