https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.11">
  •  
  •  
 

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-4099-0224 Janiak Małgorzata

http://orcid.org/0000-0002-4465-0043 Kozłowska-Adamczak Monika

Abstract

Przemysł hotelarski zalicza się do fundamentalnych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Internetu i wzrastającą liczbę jego użytkowników, naturalne jest prezentowanie i sprzedaż oferty (m.in. przez hotelarzy) za pośrednictwem tego właśnie medium. Współcześnie szczególne znaczenie w hotelarstwie ma szerokie zastosowanie globalnych i międzynarodowych portali rezerwacyjnych, stanowiących nowoczesny kanał dystrybucji usług i produktów turystycznych na cały świat. Celem autorek artykułu jest próba oceny użyteczności i funkcjonalności czterech najbardziej znanych na polskim rynku hotelowych portali rezerwacyjnych (booking.com, hrs.com, hotels.com i hotel.info) z punktu widzenia konsumenta (turysty), a następnie określenie przydatności tego źródła danych do badań naukowych przy wykorzystaniu metody waloryzacji danych dotyczących hoteli zlokalizowanych w pięciu polskich metropoliach (Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu).

Keywords

e-marketing, użyteczność hotelowych portali rezerwacyjnych, waloryzacja

References

ANTONOWICZ W., 2018, Jak odpalić biznes hotelowy w Internecie – sześć kroków, [w:] ABC inwestycji hotelowych. Raport magazynu „Hotelarz”, Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Pro-Media, Warszawa, s. 48–50.

BAŃSKI J., 2006, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 11: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, s. 59–72.

BŁASZCZUK W., WITKOWSKI C., 2006, Hotelarstwo w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wyd. Akademickie WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin.

BONICKA J., ANTONOWICZ W., 2018, Inteligentne, sprofilowane systemy przetwarzania danych, [w:] Economy & technology & marketing trends 2018, Wyd. Profitroom, Poznań, s. 34–35.

BRANNBACK M., 1997, Is the internet changing the dominant logic of marketing?, „European Management Journal”, 15, 6, s. 698–707.

DROZDOWSKA M., DUDA-SEIFERT M., 2016, Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?, „Turyzm/Tourism”, 26, 2, s. 7–13.

ESCOBAR-RODRÍGUEZ T., CARVAJAL-TRUJILLO E., 2013, An evaluation of Spanish hotel websites: Informational vs. relational strategies, „International Journal of Hospitality Management”, 33, s. 228–239.

GUZIK R., 2006, Gminy w Internecie, [w:] B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Departament Gospodarki i Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 75–79.

HYSKI M., BEDNARZAK J., 2012, Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice.

KOTLER P., 2002, Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

LAW R., 2009, Disintermediation of hotel reservations: The perception of different groups of online buyers in Hong Kong, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 21, 6, s. 766–772.

MATCZAK A., 1986, Przyrodnicze podstawy organizacji wypoczynku w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 2, s. 25–45.

MARCUSSEN C.H., 2008, Trends in European internet distribution – of travel and tourism services. Trends in European internet distribution – of travel and tourism services, http://195.130.87.21:8080/dspace/handle/123456789/864?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record; 17.10.2018.

NOWAKOWSKI M., 2012, Użyteczność oficjalnych serwisów internetowych miast na turniej EURO 2012, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, 29, s. 43–56.

PIĄDŁOWSKI K., 2006, Portale internetowe, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, Warszawa.

PRAŁAT E., 2011, Badania witryn internetowych polskich gmin, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 67, s. 564–571.

PRZYBYLAK D., 2005, Znaczenie marketingu w usługach turystycznych, [w:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Hotelarstwo, rekreacja, turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym, Wyd. WSGiH w Poznaniu, Poznań, s. 256–266.

RUNGE J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

SHELDON P.J., 1997, Tourism information technology, CAB International, Wallingfort.

STANGL B., INVERSINI A., SCHEGG R., 2016, Hotels’ Dependency on online intermediaries and their chosen distribution channel portfolios: Three country insights, „International Journal of Hospitality Management”, 52, s. 87–96.

Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników, DzU z 2018 r., poz. 650.

WERTHNER H., RICCI F., 2004, E-commerce and tourism, „Communitation of the ACM”, 47, 12, s. 101–105.

WERTHNER H., KLEIN S., 1999, Information technology and tourism, Springer Verlag Vien, Vien.

WITKOWSKI Cz., 2007, Hotelarstwo, cz. 1: Podstawy hotelarstwa, Wyd. Almamer, Warszawa.

WOJCIECHOWSKA J., 2003, Analiza i ocena zagospodarowania turystycznego, [w:] S. Liszewski (red.), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 136–156

http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=29196

https://pl.hotels.com/

https://www.booking.com/

https://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=14002

https://www.hotel.info/

https://www.hrs.com/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-internetowy0

First Page

101

Last Page

109

Language

pol

Share

COinS