https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.02">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0002-9800-3247 Kałaska Maciej

Abstract

Badania nad ewolucją przestrzeni turystycznej w miastach Maghrebu są utrudnione, ponieważ dostępność do danych zastanych jest ograniczona, a ich wiarygodność wątpliwa. Metoda przewodnikowa, opracowana przez S. LISZEWSKIEGO (1999), jest jednym ze sposobów, które umożliwiają analizę tej przestrzeni. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie zalet i ograniczeń wykorzystania tej metody w analizie przemian miejskiej przestrzeni turystycznej w Maghrebie. W artykule przedstawiono wnioski z badań przeprowadzonych na próbie sześciu miejscowości w latach 2012–2014.

Keywords

miejska przestrzeń turystyczna, metoda przewodnikowa, koncepcja przestrzeni turystycznej, Maghreb

References

BARTHES R., 1957, Mythologies, Points Seuil, Paris.

BERTHONNET A., 2006, Le tourisme en Algérie (de 1880 aux années 1940): une histoire à écrire, „Revue Tourisme”, 15, s. 1–15.

BOUTBOUQALT T., 2009, Mobilités coloniales et propagande touristique au Maroc: fondements de base et processus d’évolution, [w:] H. Kazdaghli, C. Żytnicki (red.), Le tourisme dans l’empire français: Politiques, pratiques et imaginaires (XIXe-XXe siècles), Société française d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, s. 97–109.

CHOMĄTOWSKI S., SOKOŁOWSKI A., 1978, Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny”, 2, s. 217–222.

GONIA A., 2010, Znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w turystyce bydgoskich szkół, [w:] W. Żukow, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak (red.), Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 66–87.

JORDI J.J., 2009, Le temps des hiverneurs: les Anglais en Algérie’ (1880–1914), [w:] H. Kazdaghli, C. Zytnicki (red.), Le tourisme dans l’empire français: Politiques, pratiques et imaginaires (XIXe-XXe siècles), Société française d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, s. 29–36.

KALASKA M., WITES T., 2015, Perception of the relations between former colonial powers and developing countries, „Third World Quarterly”, 36, 10, s. 1809–1826.

KALASKA M., 2015a, Changes in the distribution of quantitative features of guest houses in the Medina of Marrakesh, „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, 19, 1, s. 5–11.

KAŁASKA M., 2015b, Teoretyczna i rzeczywista przestrzeń penetracji turystycznej na przykładzie Marrakeszu w czasach kolonialnych. Ujęcie metodologiczne, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 485–514.

KAŁASKA M., 2017, Przestrzeń turystyczna w strukturze miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu, praca doktorska w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

KARASEK K., 2013, Przestrzeń turystyczna Bydgoszczy, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KIREGYERA B., 2015, The emerging data revolution in Africa: strengthening the statistics, policy and decision-making chain, Sun Press, Stellenbosch.

KOWALCZYK A., 2011, Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenia na koncepcję przestrzeni turystycznej), [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29–38.

KOWALCZYK A., 2015, Przestrzeń turystyczna – wieloznaczność pojęcia, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 11–26.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

LEROUX S., 2008, Le rapport à l’autre à travers le rapport à l’espace: l’example du tourisme français à Marrakech, praca doktorska na Université des Sciences et Technologie Lille 1, Lille.

LI Y., XIAO L., YE Y., XU W., LAW A., 2016, Understanding tourist space at a historic site through space syntax analysis: The case of Gulangyu, China, „Tourism Management”, 52, s. 30–43.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.

LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, s. 51–73.

LISZEWSKI S., 2014, Miejska przestrzeń turystyczna. Metody badań. Ewolucja i jej prawidłowości, „Turyzm/Tourism”, 24, 1, s. 37–47.

MAJDOUB W., 2011, Médina de Sousse: les enjeux de la gestion touristique d’une ville historique inscrite au patrimoine mondial, „Téoros”, 30, s. 47–58.

MROZIŃSKA J., 2006, Rozwój przestrzeni turystycznej Warszawy w XX wieku w świetle treści przewodników, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

RICARD P., 1954, Maroc, Hachette, Paris.

SZCZEPANIAK A., 2004, Rozwój przestrzeni turystycznej Krakowa na podstawie analizy treści przewodników turystycznych, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

ŚWIESZCZAK M., 2007, Przestrzeń turystyczna Heidelbergu, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

TRABELSI M., 2011, La médina de Tunis: tourisme, patrimoine et gentrification, praca magisterska na Université Paris 1, Paris.

WIDMER-MÜNCH R., 1990, Des Tourismus in Fes und Marrakech: Strukturen und Prozesse in bipolaren Urbanraumen des islamischen Orients, Wepf & Co, Basel.

WITES T., 2011, Przestrzeń turystyczna w Brunei, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 413–422.

WITES T., 2015, Przestrzeń turystyczna w krajach rozwijających się. 20 lat od koncepcji Martina Oppermanna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 67–86.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota. Koncepcje. Determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

ŻEBROWSKA A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników, praca magisterska w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

First Page

17

Last Page

24

Language

pol

Share

COinS