https://doi.org/10.2478/tour-2018-0012">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-0798-675X Łuć Bartłomiej

Abstract

This article describes the tourism space of Barlinek in the context of a spatial model. On the basis of field studies and analyses of tourism attractions and elements of tourism development, the author has compared and adapted the models developed by S. Liszewski (1995) and B. Włodarczyk (2011). Moreover the author has developed an extended SWOT analysis of Barlinek’s tourism space.

Keywords

Barlinek, tourism space, model, tourism infrastructure, tourism attraction

References

Aktywny wypoczynek w Barlinku Aktive Erholung in Barlinek, Centrum Informacji Turystycznej – BOK, 2017, ZAPOL Sobczyk s.j., Szczecin.

BORYCZKA J., STOPA-BORYCZKA M., 2005, Klimat, [in:] K. Ostaszewska, A. Richling (eds.), Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, pp. 114-116.

CZOPEK L., PIESZCZACHOWICZ J., 2001, Popularna encyklopedia powszechna, vol. 2, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa.

HOFFMAN K., 2014, Szlakiem Szachowego Mistrza Świata Emanuela Laskera, Studio CD, Gorzów Wielkopolski.

HUSBANDS W.C., 1983, Tourists space and tourist attraction, an analysis of the destination choices of European travelers, Leisure Sciences, 5, 4, pp. 289-307.

JACKOWSKI A., WARSZYŃSKA J., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

KONDRACKI J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KUREK W., MIKA M., 2008, Pojęcia podstawowe, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 24–27.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, pp. 87-103.

MIELCAREK K., 2006, Barlinek. 60 Lat Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk s.j., Szczecin.

MIELCAREK K., PRZYBYLSKI G., 2009, Wodna Ścieżka Przyrodnicza na Jeziorze Barlineckim, Studio CD, Gorzów Wielkopolski.

MIOSSEC J.M., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristique, Centre des Hautes Etudes Touristiques, C, 36 [BB1], pp. 41-48.

PRZYBYLSKI G., SKAZIŃSKI B., 2014, Dzieje Barlinka, [in:] B. Skaziński (ed.), Barlinek na szlaku młynów, Wyd. ZAPOL, Szczecin, pp. 27-44.

STALSKI M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, pp. 139-148.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 1977, DzU, nr 13, poz. 884.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2011, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 105-120.

https://www.barlinek24.pl/images/stories/plan_miasta_d.jpg; 2.05.2018.

http://www.geoportal.gov.pl/; 30.05.2018.

First Page

31

Last Page

40

Language

eng

Share

COinS