https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.04">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-0798-675X Łuć Bartłomiej

Abstract

Artykuł charakteryzuje przestrzeń turystyczną Barlinka w kontekście układów modelowych. Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i licznych analiz atrakcji turystycznych oraz poszczególnych elementów zagospodarowania turystycznego autor dokonał porównania i dopasowania wspomnianej przestrzeni do układów modelowych, opracowanych przez S. LISZEWSKIEGO (1995) oraz B. WŁODARCZYKA (2011). Ponadto przedstawił poszerzoną analizę SWOT wspomnianej przestrzeni turystycznej Barlinka.

Keywords

Barlinek, przestrzeń turystyczna, układ modelowy, infrastruktura turystyczna, atrakcja turystyczna

References

Aktywny wypoczynek w Barlinku/Aktive Erholung in Barlinek, Centrum Informacji Turystycznej – BOK, 2017, ZAPOL Sobczyk s.j., Szczecin.

BORYCZKA J., STOPA-BORYCZKA M., 2005, Klimat, [w:] K. Ostaszewska, A. Richling (red.), Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, s. 114–116.

CZOPEK L., PIESZCZACHOWICZ J., 2001, Popularna encyklopedia powszechna, t. 2, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa.

HOFFMAN K., 2014, Szlakiem Szachowego Mistrza Świata Emanuela Laskera, Studio CD, Gorzów Wielkopolski.

HUSBANDS W.C., 1983, Tourists space and tourist attraction, an analysis of the destination choices of European travelers, „Leisure Sciences”, 5, 4, s. 289–307.

JACKOWSKI A., WARSZYŃSKA J., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

KONDRACKI J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KUREK W., MIKA M., 2008, Pojęcia podstawowe, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24–27.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, s. 87–103.

MIELCAREK K., 2006, Barlinek. 60 Lat Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk s.j., Szczecin.

MIELCAREK K., PRZYBYLSKI G., 2009, Wodna Ścieżka Przyrodnicza na Jeziorze Barlineckim, Studio CD, Gorzów Wielkopolski.

MIOSSEC J.M., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristique, „Centre des Hautes Etudes Touristiques”, C, 36 [BB1], s. 41–48.

PRZYBYLSKI G., SKAZIŃSKI B., 2014, Dzieje Barlinka, [w:] B. Skaziński (red.), Barlinek na szlaku młynów, Wyd. ZAPOL, Szczecin, s. 27–44.

STALSKI M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 2, s. 139–148.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 1997, DzU, nr 33, poz. 884.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2011, Miasto i przestrzeń turystyczna, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 105–120.

https://www.barlinek24.pl/images/stories/plan_miasta_d.jpg; 2.05.2018.

http://www.geoportal.gov.pl/; 30.05.2018.

First Page

33

Last Page

43

Language

pol

Share

COinS