https://doi.org/10.2478/tour-2018-0013">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0002-7676-1477 Malchrowicz-Mośko Ewa

http://orcid.org/0000-0001-5514-9177 Banio Adrianna

Abstract

This article presents triathlon as a modern form of sports consumption. The theoretical part underlines the importance of triathlon events for the development of tourism and the promotion of health and physical activity, whereas the empirical part presents the results of research carried out at the Środa Wielkopolska Triathlon 2018 event. The socio-demographic profile of the participants of the event (N=109) and their motives for participation were determined. The information contained may be of value for those involved in the development of sport and tourism in smaller towns in Poland.

Keywords

triathlon, promotion of physical activity, sports tourism

References

AALTONEN S. i in., 2012, Motives for and barriers to physical activity in twin pairs discordant for leisure time physical activity for 30 years, International Journal of Sports Medicine, 33, 1, pp. 157-163.

ALDRIDGE A., 2006, Konsumpcja, Key Concepts, Warszawa.

BIERNAT E., PIĄTKOWSKA M., 2012, Rekreacyjna aktywność fizyczna Polaków na tle Europy. Raport dla Departamentu Analiz i Polityki Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.

BOROWIEC A., LIGNOWSKA I., 2012, Is the ideology of healthism a distinctive feature of the middle class in Poland?, Culture and Society – Sport in Culture, 56, 3, pp. 95-111.

CRAWFORD R., 2006, Health as a meaningful social practice, Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 10, 4, pp. 401-420.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2016, Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów. Raport analityczny, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.

OMYŁA-RUDZKA M., 2013, Aktywność fizyczna Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

SCHULZE G., 1992, Die Erlebniz-Gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus-Verlag, Frankfurt am Main.

STEMPIEŃ J., 2016, Bieganie, zwiedzanie i klasa średnia – przygarść socjologicznych uwag i obserwacji o turystyce biegowej, [in:] M. Kazimierczak (ed.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, pp. 48-59.

WARBURTON D.E., NICOL C.W., BREDIN S.S., 2006, Health benefits of physical activity: the evidence, Canadian Medical Association Journal, 174 , 6, pp. 801-809.

WALCZAK M., GRACZ J., TOMCZAK M., 2011, Poszukiwanie doznań jako tendencja we współczesnej aktywności sportowo-rekreacyjnej, [in:] P. Niedzielski, J. Witek (ed.), Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 47-65.

WEED M., 2008, Sports tourism experience, Journal of Sport and Tourism, 13, 1, pp. 1-4.

WHO, www.who.int.

First Page

41

Last Page

48

Language

eng

Share

COinS