https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.05">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3015-2139 Kruczek Zygmunt

https://orcid.org/0000-0002-1382-7483 Nowak Agnieszka

Abstract

W artykule opisano problemy rozwoju turystyki w Oświęcimiu, miasta, którego wizerunek zdominowany jest przez miejsce ludobójstwa KL Auschwitz-Birkenau. W opracowaniu skoncentrowano się na prezentacji wyników badań nad wizerunkiem miasta. Dodatkowym celem jest przedstawienie działań prowadzących do zmiany niekorzystnego wizerunku Oświęcimia – „miasta w cieniu muzeum”. Są one zawarte w Strategii rozwoju turystyki w Oświęcimiu na lata 2018–2030 (2018), opracowanej z udziałem autorów niniejszego artykułu. W tekście dokonano również analizy walorów turystycznych oraz zagospodarowania turystycznego pod kątem wykorzystania ich w tworzeniu uzupełniającej oferty dla odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Keywords

Oświęcim, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, wizerunek, strategia

References

Banaszkiewicz, M. (2018). Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bartyzel, B., Sawicki, P. (red.) (2016). Nowa wystawa główna: pamięć, świadomość, odpowiedzialność. New main exhibition: remembrance, awareness, resposnibility. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Berbeka, J. (2012). Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego. W: J. Barbeka (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (s. 5–177). Kraków: Wydawnictwo Proksenia.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu/Auschwitz Jewish Center. Pobrane z: www.ajcf.org (06.02.2019).

Davidson, R. (1996). Turystyka. Warszawa: PAPT.

Folga, R. (2011). Kreowanie wizerunku miast pomników szczególnie naznaczonych przez historię. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 181–205). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Jenkins, O. (2003). Photography and travel brochures: The circle of representation. Tourism Geographies, 5 (3), 305–328.

Komsta, A. (2013). Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce. Turystyka Kulturowa, 53, 60–62.

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.

Kruczek, Z., 2017. Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011–2015. Dynamika, trendy, studia przypadków. Kraków: Proksenia.

Kruczek, Z., Walas, B. (2010). Promocja i informacja w turystyce. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.

Leask, A., Fyall A. (2006). Researching the management of visitor attractions: International comparative studies. Tourism Recreation Research, 31 (2), 23–32.

Memorial Auschwitz-Birkenau. Miejsce Pamięci. (2017). Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau.

Nawrocka, E. (2013). Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Niemelä, T. (2010). Motivation factors in dark tourism. Case: house of terror. Lahti University of Applied Science, Degree Programme in Tourism and Hospitality Management, Bechelor’s thesis.

Niezgoda, A. (2017). Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca. Marketing i Zarządzanie, 1 (47), 221–228.

Piper, F. (2010). Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka.

Seaton, A.V. (1966). Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies, 2 (4), 234–244.

Seweryn, R. (2012). Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie w latach 2008–2012. W: J. Berbeka (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (s. 85–106). Kraków: Proksenia,.

Stone, P.R. (2006). A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions. Tourism: An Interdisciplinary International Journal, 54 (2), 145–146.

Strategia rozwoju turystyki w Oświęcimiu na lata 2018–2030 (2018). Oprac. A. Nowak, L. Nowak, Z. Kruczek, A. Kotliński. Oświęcim: Urząd Miasta.

Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.

Tanaś, S. (2013). Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tauron Life Festival Oświęcim. Pobrane z: www.lifefestival.pl (07.02.2019).

UNESCO. Pobrane z: https://whc.unesco.org/en/list/31 (07.02.2019).

Ziernicka-Wojtaszek, A., Bednarczyk, E. (2013). Delimitacja stref aktywności turystycznej w Oświęcimiu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3 (II), 119–131.

First Page

47

Last Page

55

Language

pol

Share

COinS